Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
“Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese, Kategoria e pagës III-a