Njoftime të tjera
Njoftim për kandidaturat e konkurimit për pozicionin "Inspektor"
Njoftim për paraseleksionimin e kandidaturave për pozicionin Inspektor në Tregjet Prodhuese