Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lire pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve Prodhuese, kategoria e pagës III-a