Njoftime përqendrimesh
Rasti: Bashkim i ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A., me Ferrara Candy Company Holdings Inc.
Rasti: Bashkim i ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A., me Ferrara Candy Company Holdings Inc.