Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftim Kontrolli i “Telekom Albania SHA / Plus Communication SHA”
Rasti: Përftim Kontrolli i “Telekom Albania SHA / Plus Communication SHA”