Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje kandidature fituese
Shpallje e kandidaturës fituese në pozicionin "Specialist" në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit