Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lire pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Specialist në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit
Kategoria e pagës III-b