Njoftime për shtyp
Takimi i Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve  mbi  Konkurrencën, Ligjin dhe Politikat
Në datat 05-07 korrik 2017, në Gjenevë u organizua nga UNCTAD takimi i “Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve  mbi  Konkurrencën, Ligjin dhe Politikat”. Në këtë takim të organizuar nga UNCTAD, Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës mori pjesë si paneliste e ftuar në seksionin  me temë: “Sfidat e regjimeve të kontrolleve të përqendrimeve për autoritetet e vogla dhe të reja të konkurrencës.