Njoftime përqendrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Vestel Ticaret A.S / Compal Electronics Europe sp. Z.o.o.
Rasti: Përftim Kontrolli: Vestel Ticaret A.S / Compal Electronics Europe sp. Z.o.o.