Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi për pozicionin, Inspektor (KryeEkonomist) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve.