Njoftime përqendrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Balfin SHPK / ITD SHPK / Investment Joti - Infosoft Group SHPK
Rasti: Përftim Kontrolli: Balfin SHPK / ITD SHPK / Investment Joti - Infosoft Group SHPK