Njoftime përqendrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi - British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / Rrjetit Shperndarës të Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD
Rasti: Përftim Kontrolli: British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD.