Njoftime përqendrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.