Njoftime për shtyp
NJOFTIM PER SHTYP Mbi organizimin e seminarit trajnues me gjyqtaret shqiptarë “Llogaritja e gjobave dhe rishikimi gjyqësor ne rastet e shkeljeve të konkurrencës
NJOFTIM PER SHTYP
Mbi organizimin e seminarit trajnues me gjyqtaret shqiptarë
“Llogaritja e gjobave dhe rishikimi gjyqësor ne rastet e shkeljeve të konkurrencës