Njoftime për shtyp
Mbi trajnimin e gjyqtarëve për standartin e provës në rastet e konkurrencës
NJOFTIM PER SHTYP
Mbi trajnimin e gjyqtarëve për standartin e provës në rastet e konkurrencës