Njoftime të tjera
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Geo Jade Petroleum Corporation – Bankers Petroleum Ltd.