Njoftime përqendrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Kastrati Sh.a / Auto Star Albania Sh.a