Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin:Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin:
Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.