English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime të tjera
Njoftim për artikuj shkencorë.
Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës fton studiues të interesuar në çështjet e konkurrencës si nga pikëpamja ligjore ashtu dhe ekonomike të paraqesin artikujt e ...
15.01.2009 • lexo më tepër
Njoftim per vende te lira pune shtator
Autoriteti i Konkurrencës shpall konkursin për nje vend të lire pune në pozicionin: Specialist(IT) ne Sektorin e Analizes dhe Studimeve Specialist (jurist) ne Sektorin e Hetimit dhe Çeshtjeve Juridike Specialist ne Sektorin Anti-Kartel, ne Drejtorine e Mbikqyrjes se Tregut.
12.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim per vend te lire pune
Autoriteti i Konkurrencës shpall konkursin për një vend të lirë pune në pozicionin, Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Integrimit.
01.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per 3 vende te lira pune
Në zbatim të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, neni 13/3, VKM nr. 231, datë 11.5.2000 “Për praninimin në shërbimin civil dhe periudhën e provës”, pika 7, ndryshuar me VKM nr. 196, datë 6.4.2001, pika 1, Autoriteti i Konkurrencës shpall ...
23.05.2007 • lexo më tepër
Njoftim per vend te lire pune sektori finances
Autoriteti i Konkurrencës shpall konkursin për nje vend të lire pune në pozicionin: Pergjegjes i Sektorit te Sherbimeve te Finances
23.05.2007 • lexo më tepër
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër