English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime të tjera
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVILE, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve. Kategoria e pagës III-a
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVILE, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve. Kategoria e pagës III-a
11.02.2015 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
Specialist ne Sektorin e  Analizes dhe Studimeve Kategoria e pagës III-b
27.11.2014 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
18.11.2014 • lexo më tepër
Njoftohet procedura e testimit me shkrim dhe me goje
Procedura e testimit  me shkrim dhe me gojë për këtë pozicion,  me ngritje ne detyrë do të realizohet në datën 17.11.2014 ne orën 12.00 në  ambjentet e Autoritetit të Konkurrencës.
12.11.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË
10.10.2014 • lexo më tepër
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ” PER KONSULTIM PUBLIK
13.05.2014 • lexo më tepër
Konference Nderkombetare "Konkurrenca dhe rritja ekonomike"
"Konkurrenca dhe rritja ekonomike"
15.01.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shit-blerjes së 100% të aksioneve  të shoqërisë Europa Kazino 2009 Sh.a.
22.11.2013 • lexo më tepër
FTESE PER KONSULTIM PUBLIK
Mbi kërkesën për konsultë në lidhje me përjashtimin nga detyrimi për njoftim të marrëveshjes në tregun e etergjentëve(rasti Cosmodet)
24.12.2012 • lexo më tepër
Pyetësor për tregun e Farërave, Fidanëve, Plehrave Kimike dhe Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
Autoriteti i Konkurrencës, në funksion te qëllimit të tij dhe në zbatim te nenit 34 te Ligjit 9121 datë 28.07.2003  “Për mbrojtjen e konkurrencës”, po kryen një studim ne tregun e farërave, fidanëve, plehrave kimike dhe produkteve për mbrojtjen e bimëve. Qëllimi i ...
14.12.2012 • lexo më tepër
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër