English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime të tjera
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ” PER KONSULTIM PUBLIK
13.05.2014 • lexo më tepër
Konference Nderkombetare "Konkurrenca dhe rritja ekonomike"
"Konkurrenca dhe rritja ekonomike"
15.01.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shit-blerjes së 100% të aksioneve  të shoqërisë Europa Kazino 2009 Sh.a.
22.11.2013 • lexo më tepër
FTESE PER KONSULTIM PUBLIK
Mbi kërkesën për konsultë në lidhje me përjashtimin nga detyrimi për njoftim të marrëveshjes në tregun e etergjentëve(rasti Cosmodet)
24.12.2012 • lexo më tepër
Pyetësor për tregun e Farërave, Fidanëve, Plehrave Kimike dhe Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
Autoriteti i Konkurrencës, në funksion te qëllimit të tij dhe në zbatim te nenit 34 te Ligjit 9121 datë 28.07.2003  “Për mbrojtjen e konkurrencës”, po kryen një studim ne tregun e farërave, fidanëve, plehrave kimike dhe produkteve për mbrojtjen e bimëve. Qëllimi i ...
14.12.2012 • lexo më tepër
Njoftim për artikuj shkencorë.
Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës fton studiues të interesuar në çështjet e konkurrencës si nga pikëpamja ligjore ashtu dhe ekonomike të paraqesin artikujt e ...
15.01.2009 • lexo më tepër
Njoftim per vende te lira pune shtator
Autoriteti i Konkurrencës shpall konkursin për nje vend të lire pune në pozicionin: Specialist(IT) ne Sektorin e Analizes dhe Studimeve Specialist (jurist) ne Sektorin e Hetimit dhe Çeshtjeve Juridike Specialist ne Sektorin Anti-Kartel, ne Drejtorine e Mbikqyrjes se Tregut.
12.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim per vend te lire pune
Autoriteti i Konkurrencës shpall konkursin për një vend të lirë pune në pozicionin, Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Integrimit.
01.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per 3 vende te lira pune
Në zbatim të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, neni 13/3, VKM nr. 231, datë 11.5.2000 “Për praninimin në shërbimin civil dhe periudhën e provës”, pika 7, ndryshuar me VKM nr. 196, datë 6.4.2001, pika 1, Autoriteti i Konkurrencës shpall ...
23.05.2007 • lexo më tepër
Njoftim per vend te lire pune sektori finances
Autoriteti i Konkurrencës shpall konkursin për nje vend të lire pune në pozicionin: Pergjegjes i Sektorit te Sherbimeve te Finances
23.05.2007 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër