English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime të tjera
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
Specialist ne Sektorin e  Analizes dhe Studimeve Kategoria e pagës III-b
27.11.2014 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
18.11.2014 • lexo më tepër
Njoftohet procedura e testimit me shkrim dhe me goje
Procedura e testimit  me shkrim dhe me gojë për këtë pozicion,  me ngritje ne detyrë do të realizohet në datën 17.11.2014 ne orën 12.00 në  ambjentet e Autoritetit të Konkurrencës.
12.11.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË
10.10.2014 • lexo më tepër
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ” PER KONSULTIM PUBLIK
13.05.2014 • lexo më tepër
Konference Nderkombetare "Konkurrenca dhe rritja ekonomike"
"Konkurrenca dhe rritja ekonomike"
15.01.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shit-blerjes së 100% të aksioneve  të shoqërisë Europa Kazino 2009 Sh.a.
22.11.2013 • lexo më tepër
FTESE PER KONSULTIM PUBLIK
Mbi kërkesën për konsultë në lidhje me përjashtimin nga detyrimi për njoftim të marrëveshjes në tregun e etergjentëve(rasti Cosmodet)
24.12.2012 • lexo më tepër
Pyetësor për tregun e Farërave, Fidanëve, Plehrave Kimike dhe Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
Autoriteti i Konkurrencës, në funksion te qëllimit të tij dhe në zbatim te nenit 34 te Ligjit 9121 datë 28.07.2003  “Për mbrojtjen e konkurrencës”, po kryen një studim ne tregun e farërave, fidanëve, plehrave kimike dhe produkteve për mbrojtjen e bimëve. Qëllimi i ...
14.12.2012 • lexo më tepër
Njoftim për artikuj shkencorë.
Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës fton studiues të interesuar në çështjet e konkurrencës si nga pikëpamja ligjore ashtu dhe ekonomike të paraqesin artikujt e ...
15.01.2009 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër