English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime të tjera
Njoftim për shtyp: Aplikim për shërbime konsulence për sektorin bankar
Aplikim për shërbime konsulence për sektorin bankar
29.09.2015 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin:Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
23.09.2015 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave Kategoria e pagës III-a
09.09.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi për pozicionin, Specialist në Sektorin e  Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave
22.05.2015 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
18.05.2015 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
Specialist ne Sektorin e Përafrimit te Legjislacionit dhe Procedurave, Kategoria e pagës III-b
05.05.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Olam International Limited  - Archer Daniel Midland
23.02.2015 • lexo më tepër
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVILE, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve. Kategoria e pagës III-a
SHPALLJE VETEM PËR NËPUNËS CIVILE, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve. Kategoria e pagës III-a
11.02.2015 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
Specialist ne Sektorin e  Analizes dhe Studimeve Kategoria e pagës III-b
27.11.2014 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
18.11.2014 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër