English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime të tjera
Ri-Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës)
Ri-Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës) deri të premten datë 16 tetor 2015.
14.10.2015 • lexo më tepër
Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës)
Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës)
09.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
08.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp: Aplikim për shërbime konsulence për sektorin bankar
Aplikim për shërbime konsulence për sektorin bankar
29.09.2015 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin:Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
23.09.2015 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave Kategoria e pagës III-a
09.09.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi për pozicionin, Specialist në Sektorin e  Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave
22.05.2015 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
18.05.2015 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL
Specialist ne Sektorin e Përafrimit te Legjislacionit dhe Procedurave, Kategoria e pagës III-b
05.05.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Olam International Limited  - Archer Daniel Midland
23.02.2015 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër