Njoftime të tjera
Shpallje për një vend të lirë pune
Njoftim mbi paraseleksionimin e kandidatëve që do të kryejnë lëvizje paralele në datën 23.11.2018
Njoftim mbi paraseleksionimin e kandidatëve që do të kryejnë lëvizje paralele në datën 23.11.2018
nga