Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
nga