Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Njoftim për kandidaturat e konkurimit për pozicionin "Inspektor"
Shpallje për një vend të lire pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Fjala e Kryetares në Konferencën Ndërkombëtare "13 VJET EKSPERIENCË NË POLITIKËN E KONKURRENCËS NË SHQIPËRI: ASPEKTE TË LIGJIT, EKONOMISË DHE BIZNESIT"
nga