English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime të tjera
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
22.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
21.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
21.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurrimi.
Njoftim për shpallje rezultate konkurrimi për pozicionin, Drejtor i  Drejtorisë së Integrimit dhe Komunikimit
19.06.2017 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës.
15.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi për pozicionin, Drejtor i Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
09.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi për pozicionin, Inspektor (KryeEkonomist) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve.
09.06.2017 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për katër pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurrimit për katër pozicione  të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës.
06.06.2017 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor (KryeEkonomist) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
23.05.2017 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
23.05.2017 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër