English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime të tjera
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
19.07.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
12.07.2017 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
04.07.2017 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
22.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
21.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
21.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurrimi.
Njoftim për shpallje rezultate konkurrimi për pozicionin, Drejtor i  Drejtorisë së Integrimit dhe Komunikimit
19.06.2017 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës.
15.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi për pozicionin, Drejtor i Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
09.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi për pozicionin, Inspektor (KryeEkonomist) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve.
09.06.2017 • lexo më tepër
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër