Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës
Shpallje për një vend të lire pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Shpallje për një vend të lire pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
nga