Njoftime të tjera
Njoftim për kandidaturat e konkurimit për pozicionin "Inspektor"
Shpallje për një vend të lire pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Fjala e Kryetares në Konferencën Ndërkombëtare "13 VJET EKSPERIENCË NË POLITIKËN E KONKURRENCËS NË SHQIPËRI: ASPEKTE TË LIGJIT, EKONOMISË DHE BIZNESIT"
Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës
Shpallje për një vend të lire pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
Shpallje për një vend të lire pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil
nga