Njoftime të tjera
Shpallje e kandidaturës që plotëson kushtet për konkurrimin per pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
nga