Njoftime të tjera
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese, në Autoritetin e Konkurrencës
Njoftim mbi renditjen e kandidatëve sipas pikëve të dala nga konkurrimi i datës 18.12.2019 në Autoritetin e Konkurrencës
nga