English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime të tjera
Per konsultim publik : Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve
Udhëzim  “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve"
05.05.2016 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Geo Jade Petroleum Corporation – Bankers Petroleum Ltd.
21.04.2016 • lexo më tepër
Fjala e Kryetares se AK ne analizen vjetore te KLSH
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne analizen vjetore te Kontrollit te Larte te Shtetit per vitin 2015
01.02.2016 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Specialist në Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
27.10.2015 • lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL Specialist ne Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave Kategoria e pagës III-b
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL Specialist ne Sektorin e Përafrimit të Legjislacionit dhe Procedurave Kategoria e pagës III-b
20.10.2015 • lexo më tepër
Ri-Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës)
Ri-Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës) deri të premten datë 16 tetor 2015.
14.10.2015 • lexo më tepër
Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës)
Thirrje për aplikime për bashkëpunëtor të jashtëm/ Konsulent (ekspert të fushës)
09.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
08.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp: Aplikim për shërbime konsulence për sektorin bankar
Aplikim për shërbime konsulence për sektorin bankar
29.09.2015 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin:Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin: Inspektor në Drejtorinë Juridike, Hetimit dhe Procedurave në Autoritetin e Konkurrencës.
23.09.2015 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër