English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të BIS banka
Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kontrollit të përbashkët të aksioneve të Bankës Italiane të Zhvillimit nga disa shoqëri Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur një kërkesë për njoftimin e ...
05.07.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kompanisë Strabag.... me Rasperia Trading Limited
Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kompanisë Strabag.... me Rasperia Trading Limited Pranë Autoritetit të Konkurrencës, në bazë të ligjit nr 9121, dt 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, neni 10,12 dhe nenet në vijim ...
02.07.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të Albtelekom sh.a
Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të shitblerjes së 76 % të aksioneve të shoqërisë Albtelekom sh.a Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur një kërkesë nga ana e Çalik Enerji Telekomunikasyon Hizmetleri ...
27.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per perqendrimin e BP nga Societe General S.A
Për përqëndrimin e realizuar nëpërmjet shitblerjes së 75.006% të aksioneve të Bankës Popullore nga shoqëria Societe General S.A Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 21.06.2007, shqyrtoi çështjen me objekt: Njoftimi për përqëndrimin e ...
21.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per perqendrimin e ABA tek Sanpaolo ImI
Për përqëndrimin e realizuar nëpërmjet shitblerjes së 80% të aksioneve të Bankës Amerikane të Shqipërisë tek Intesa SanPaolo S.p.a Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 09.05.2007, shqyrtoi çështjen me objekt: Njoftimi për ...
09.05.2007 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër