English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim paraprak përqëndrimi (Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)—SIGMA sha)
Njoftim paraprak përqëndrimi (Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)—SIGMA sha) 1. Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur kërkesa e shoqërisë TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH) me seli në Vjenë, Austri, për të blerë paketën kontrolluese (75 ...
01.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të BIS banka
Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kontrollit të përbashkët të aksioneve të Bankës Italiane të Zhvillimit nga disa shoqëri Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur një kërkesë për njoftimin e ...
05.07.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kompanisë Strabag.... me Rasperia Trading Limited
Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kompanisë Strabag.... me Rasperia Trading Limited Pranë Autoritetit të Konkurrencës, në bazë të ligjit nr 9121, dt 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, neni 10,12 dhe nenet në vijim ...
02.07.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të Albtelekom sh.a
Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të shitblerjes së 76 % të aksioneve të shoqërisë Albtelekom sh.a Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur një kërkesë nga ana e Çalik Enerji Telekomunikasyon Hizmetleri ...
27.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per perqendrimin e BP nga Societe General S.A
Për përqëndrimin e realizuar nëpërmjet shitblerjes së 75.006% të aksioneve të Bankës Popullore nga shoqëria Societe General S.A Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 21.06.2007, shqyrtoi çështjen me objekt: Njoftimi për përqëndrimin e ...
21.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per perqendrimin e ABA tek Sanpaolo ImI
Për përqëndrimin e realizuar nëpërmjet shitblerjes së 80% të aksioneve të Bankës Amerikane të Shqipërisë tek Intesa SanPaolo S.p.a Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 09.05.2007, shqyrtoi çështjen me objekt: Njoftimi për ...
09.05.2007 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër