English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim per perqendrimin e BP nga Societe General S.A
Për përqëndrimin e realizuar nëpërmjet shitblerjes së 75.006% të aksioneve të Bankës Popullore nga shoqëria Societe General S.A Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 21.06.2007, shqyrtoi çështjen me objekt: Njoftimi për përqëndrimin e ...
21.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per perqendrimin e ABA tek Sanpaolo ImI
Për përqëndrimin e realizuar nëpërmjet shitblerjes së 80% të aksioneve të Bankës Amerikane të Shqipërisë tek Intesa SanPaolo S.p.a Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 09.05.2007, shqyrtoi çështjen me objekt: Njoftimi për ...
09.05.2007 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër