English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
(Rasti Antea Cement ShA- Alba Cement Italia Shpk)
12.03.2008 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi Trema Engineering 2 Shpk— Strabag SE
Në datën 21 Janar 2008, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e përqendrimit të propozuar në përputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b të Ligjit Nr.9121, datë 28.07.2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", sipas së cilit shoqëria Strabag SE me seli në Villach, Austri, ...
27.02.2008 • lexo më tepër
Njoftim për Mediat . Mbi Autorizimin e përqendrimit të Sigal Holding me UNIQA
Mbi Autorizimin e përqendrimit të Sigal Holding  me UNIQA
05.02.2008 • lexo më tepër
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të 25.4 % të aksioneve të Bankës Credins nga shoqëritë BFSE Holding dhe SIFEM
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të 25.4 % të aksioneve të Bankës Credins nga shoqëritë BFSE Holding dhe SIFEM
15.01.2008 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi. (Rasti UNIQA International GmbH-SIGAL Holding SH A)
Ne daten 19 Dhjetor 2007, Autoriteti i Konkurrences ka marre njoftimin e perqendrimit te propozuar ne perputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b te Ligjit Nr.9121, date 28.07.2003 "Per mbrojtjen e konkurrences", sipas te cilit shoqeria UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH....
10.01.2008 • lexo më tepër
Njoftim paraprak për përqëndrimin BFSE Holding BV & SIFEM-CREDINS Bank ShA
Në datën 27 Nëntor 2007, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e përqendrimit të propozuar1 sipas së cilit shoqëritë Balkan Financial Equity Fund (BFSE Holding BV) me seli në Amsterdam, Hollandë dhe Swiss Investment Fund for Emerging Market (SIFEM), me seli në Bernë, ...
24.12.2007 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp per perqendrim...
Mbi autorizimin e përqendrimit të Bankës Amerikane të Shqipërisë me Bankën Italo-Shqiptare.
11.12.2007 • lexo më tepër
Njoftim per perqendrim ProCredit Holding AG FEFADIFC
Në datën 10.08.2007, Autoriteti I Konkurrencës ka marrë njoftim për përqendrimin e propozuar në përputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b të Ligjit Nr.9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, sipas të cilit ndërmarrja ProCredit Holding AG (PCH AG) përfton ...
26.11.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi autorizimin e përqendrimit të Sigma sha
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 75%+1 të aksioneve të Sigma sha nga shoqëria TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)” Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 11 shtator 2007, shqyrtoi çështjen me objekt “Njoftimi ...
11.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi autorizimin e përqendrimit te Albtelekom Sh.a tek Çetel S.A
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 76% të aksioneve në Albtelekom Sh.a tek Çetel S.A Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij të datës 04 shtator 2007, shqyrtoi çështjen me objekt Njoftimin e përqendrimit të realizuar ...
04.09.2007 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër