English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim paraprak perqendrimi. (Rasti UNIQA International GmbH-SIGAL Holding SH A)
Ne daten 19 Dhjetor 2007, Autoriteti i Konkurrences ka marre njoftimin e perqendrimit te propozuar ne perputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b te Ligjit Nr.9121, date 28.07.2003 "Per mbrojtjen e konkurrences", sipas te cilit shoqeria UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH....
10.01.2008 • lexo më tepër
Njoftim paraprak për përqëndrimin BFSE Holding BV & SIFEM-CREDINS Bank ShA
Në datën 27 Nëntor 2007, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e përqendrimit të propozuar1 sipas së cilit shoqëritë Balkan Financial Equity Fund (BFSE Holding BV) me seli në Amsterdam, Hollandë dhe Swiss Investment Fund for Emerging Market (SIFEM), me seli në Bernë, ...
24.12.2007 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp per perqendrim...
Mbi autorizimin e përqendrimit të Bankës Amerikane të Shqipërisë me Bankën Italo-Shqiptare.
11.12.2007 • lexo më tepër
Njoftim per perqendrim ProCredit Holding AG FEFADIFC
Në datën 10.08.2007, Autoriteti I Konkurrencës ka marrë njoftim për përqendrimin e propozuar në përputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b të Ligjit Nr.9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, sipas të cilit ndërmarrja ProCredit Holding AG (PCH AG) përfton ...
26.11.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi autorizimin e përqendrimit të Sigma sha
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 75%+1 të aksioneve të Sigma sha nga shoqëria TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)” Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 11 shtator 2007, shqyrtoi çështjen me objekt “Njoftimi ...
11.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi autorizimin e përqendrimit te Albtelekom Sh.a tek Çetel S.A
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 76% të aksioneve në Albtelekom Sh.a tek Çetel S.A Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij të datës 04 shtator 2007, shqyrtoi çështjen me objekt Njoftimin e përqendrimit të realizuar ...
04.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqëndrimi (Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)—SIGMA sha)
Njoftim paraprak përqëndrimi (Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)—SIGMA sha) 1. Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur kërkesa e shoqërisë TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH) me seli në Vjenë, Austri, për të blerë paketën kontrolluese (75 ...
01.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të BIS banka
Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kontrollit të përbashkët të aksioneve të Bankës Italiane të Zhvillimit nga disa shoqëri Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur një kërkesë për njoftimin e ...
05.07.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kompanisë Strabag.... me Rasperia Trading Limited
Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kompanisë Strabag.... me Rasperia Trading Limited Pranë Autoritetit të Konkurrencës, në bazë të ligjit nr 9121, dt 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, neni 10,12 dhe nenet në vijim ...
02.07.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të Albtelekom sh.a
Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të shitblerjes së 76 % të aksioneve të shoqërisë Albtelekom sh.a Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur një kërkesë nga ana e Çalik Enerji Telekomunikasyon Hizmetleri ...
27.06.2007 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër