Njoftime përqendrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI.
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI. (Rasti Delta Maxi d.o.o— Euro Max Shpk)
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Njoftim për Mediat . Mbi Autorizimin e përqendrimit të Sigal Holding me UNIQA
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të 25.4 % të aksioneve të Bankës Credins nga shoqëritë BFSE Holding dhe SIFEM
nga