English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim paraprak perqendrimi Trema Engineering 2 Shpk— Strabag SE
Në datën 21 Janar 2008, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e përqendrimit të propozuar në përputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b të Ligjit Nr.9121, datë 28.07.2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", sipas së cilit shoqëria Strabag SE me seli në Villach, Austri, ...
27.02.2008 • lexo më tepër
Njoftim për Mediat . Mbi Autorizimin e përqendrimit të Sigal Holding me UNIQA
Mbi Autorizimin e përqendrimit të Sigal Holding  me UNIQA
05.02.2008 • lexo më tepër
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të 25.4 % të aksioneve të Bankës Credins nga shoqëritë BFSE Holding dhe SIFEM
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të 25.4 % të aksioneve të Bankës Credins nga shoqëritë BFSE Holding dhe SIFEM
15.01.2008 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi. (Rasti UNIQA International GmbH-SIGAL Holding SH A)
Ne daten 19 Dhjetor 2007, Autoriteti i Konkurrences ka marre njoftimin e perqendrimit te propozuar ne perputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b te Ligjit Nr.9121, date 28.07.2003 "Per mbrojtjen e konkurrences", sipas te cilit shoqeria UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH....
10.01.2008 • lexo më tepër
Njoftim paraprak për përqëndrimin BFSE Holding BV & SIFEM-CREDINS Bank ShA
Në datën 27 Nëntor 2007, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e përqendrimit të propozuar1 sipas së cilit shoqëritë Balkan Financial Equity Fund (BFSE Holding BV) me seli në Amsterdam, Hollandë dhe Swiss Investment Fund for Emerging Market (SIFEM), me seli në Bernë, ...
24.12.2007 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp per perqendrim...
Mbi autorizimin e përqendrimit të Bankës Amerikane të Shqipërisë me Bankën Italo-Shqiptare.
11.12.2007 • lexo më tepër
Njoftim per perqendrim ProCredit Holding AG FEFADIFC
Në datën 10.08.2007, Autoriteti I Konkurrencës ka marrë njoftim për përqendrimin e propozuar në përputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b të Ligjit Nr.9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, sipas të cilit ndërmarrja ProCredit Holding AG (PCH AG) përfton ...
26.11.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi autorizimin e përqendrimit të Sigma sha
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 75%+1 të aksioneve të Sigma sha nga shoqëria TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)” Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 11 shtator 2007, shqyrtoi çështjen me objekt “Njoftimi ...
11.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi autorizimin e përqendrimit te Albtelekom Sh.a tek Çetel S.A
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 76% të aksioneve në Albtelekom Sh.a tek Çetel S.A Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij të datës 04 shtator 2007, shqyrtoi çështjen me objekt Njoftimin e përqendrimit të realizuar ...
04.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqëndrimi (Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)—SIGMA sha)
Njoftim paraprak përqëndrimi (Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)—SIGMA sha) 1. Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur kërkesa e shoqërisë TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH) me seli në Vjenë, Austri, për të blerë paketën kontrolluese (75 ...
01.09.2007 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër