English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim paraprak perqendrimi.
Rasti: Përftim kontrolli të vetëm/ 532- LUFTHANSA AG /AUSTRIAN AIRLINES AG  
24.03.2009 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI.
Rasti: Përftim Kontrolli/ 407- PORSCHE /VOLKSWAGEN
24.11.2008 • lexo më tepër
Njoftime per shtyp mbi vendimet Nr 84 dhe Nr 85 per autorizime perqendrimesh
Autoriteti i Konkurrencës autorizon përqendrimin e realizuar nëpërmjet bashkimit të shoqërisë Wrigley Jr. Company dhe shoqërisë Mars Incorporated Në mbledhjen e datës 29 korrik 2007, ...
11.09.2008 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI.
Rasti: Deutsche Telekom AG - OTE(Hellenic Telekommunication Organization)
18.08.2008 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
(Rasti Mars Incorporated /Wm Wrigley Jr. Company))  
25.07.2008 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI. (Rasti Delta Maxi d.o.o— Euro Max Shpk)
Rasti Delta Maxi d.o.o— Euro Max Shpk
17.06.2008 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
(Rasti Antea Cement ShA- Alba Cement Italia Shpk)
12.03.2008 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi Trema Engineering 2 Shpk— Strabag SE
Në datën 21 Janar 2008, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e përqendrimit të propozuar në përputhje me nenin 10, pika 1, shkronja b të Ligjit Nr.9121, datë 28.07.2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", sipas së cilit shoqëria Strabag SE me seli në Villach, Austri, ...
27.02.2008 • lexo më tepër
Njoftim për Mediat . Mbi Autorizimin e përqendrimit të Sigal Holding me UNIQA
Mbi Autorizimin e përqendrimit të Sigal Holding  me UNIQA
05.02.2008 • lexo më tepër
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të 25.4 % të aksioneve të Bankës Credins nga shoqëritë BFSE Holding dhe SIFEM
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit të 25.4 % të aksioneve të Bankës Credins nga shoqëritë BFSE Holding dhe SIFEM
15.01.2008 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër