English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim paraprak perqendrimi.
Rasti: 283/VII/ Përftim Kontrolli   Hellenic Petroleum SA /BP Greece Limited SA/ BP ...
07.10.2009 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli  Banka e Kreditit të Shqipërisë Sh.a / Anika Enterprises SA  
01.06.2009 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli-   CEZ as /OSSH  SHA
27.04.2009 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqëndrimi
Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)/Viena Insurance Group/SIGMA sha
13.04.2009 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi.
Rasti: Përftim kontrolli të vetëm/ 532- LUFTHANSA AG /AUSTRIAN AIRLINES AG  
24.03.2009 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI.
Rasti: Përftim Kontrolli/ 407- PORSCHE /VOLKSWAGEN
24.11.2008 • lexo më tepër
Njoftime per shtyp mbi vendimet Nr 84 dhe Nr 85 per autorizime perqendrimesh
Autoriteti i Konkurrencës autorizon përqendrimin e realizuar nëpërmjet bashkimit të shoqërisë Wrigley Jr. Company dhe shoqërisë Mars Incorporated Në mbledhjen e datës 29 korrik 2007, ...
11.09.2008 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI.
Rasti: Deutsche Telekom AG - OTE(Hellenic Telekommunication Organization)
18.08.2008 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
(Rasti Mars Incorporated /Wm Wrigley Jr. Company))  
25.07.2008 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI. (Rasti Delta Maxi d.o.o— Euro Max Shpk)
Rasti Delta Maxi d.o.o— Euro Max Shpk
17.06.2008 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër