English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
"Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Haggar Cigarette & Tobacco Factory Ltd. nga shoqëritë Loras Holding BV dhe JT International Holding BV"
05.09.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli Vienna Insurance Group AG / Intersig Sh.a  
05.09.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë SIGMA I.P.P Sh.a nga shoqëria SICRED Sh.a     
07.04.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Capital Sh.a nga shoqëria Sigal Life Uniqa Group Austria Sh.a  
10.03.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli te Automaster sh.a në shoqërinë Tirana Auto sh.p.k  
17.12.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli te Automaster Sh.A në shoqërinë Hyundai Albania sh.p.k  
17.12.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli te HARRIS Corporation / në shoqërinë Global Connectivity Services.
15.12.2010 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi.
Mbi përqëndrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të vetëm të shoqërisë Vienna Insurance Group AG të shoqëria Interalbanian Sh.a
02.11.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli te perbashket VERBUND International GbmH / EVN AG ne shoqerine Energji Ashta Shp.k.
28.06.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: No 26 Përftim Kontrolli    Procter & Gamble / Sara Lee Corporation/ Sara Lee Air Care
11.02.2010 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër