English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli Vienna Insurance Group AG / Intersig Sh.a  
05.09.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë SIGMA I.P.P Sh.a nga shoqëria SICRED Sh.a     
07.04.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Capital Sh.a nga shoqëria Sigal Life Uniqa Group Austria Sh.a  
10.03.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli te Automaster sh.a në shoqërinë Tirana Auto sh.p.k  
17.12.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli te Automaster Sh.A në shoqërinë Hyundai Albania sh.p.k  
17.12.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli te HARRIS Corporation / në shoqërinë Global Connectivity Services.
15.12.2010 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi.
Mbi përqëndrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të vetëm të shoqërisë Vienna Insurance Group AG të shoqëria Interalbanian Sh.a
02.11.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli te perbashket VERBUND International GbmH / EVN AG ne shoqerine Energji Ashta Shp.k.
28.06.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: No 26 Përftim Kontrolli    Procter & Gamble / Sara Lee Corporation/ Sara Lee Air Care
11.02.2010 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi.
Rasti: 283/VII/ Përftim Kontrolli   Hellenic Petroleum SA /BP Greece Limited SA/ BP ...
07.10.2009 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër