English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli te Automaster sh.a në shoqërinë Tirana Auto sh.p.k  
17.12.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli te Automaster Sh.A në shoqërinë Hyundai Albania sh.p.k  
17.12.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli te HARRIS Corporation / në shoqërinë Global Connectivity Services.
15.12.2010 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi.
Mbi përqëndrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të vetëm të shoqërisë Vienna Insurance Group AG të shoqëria Interalbanian Sh.a
02.11.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli te perbashket VERBUND International GbmH / EVN AG ne shoqerine Energji Ashta Shp.k.
28.06.2010 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: No 26 Përftim Kontrolli    Procter & Gamble / Sara Lee Corporation/ Sara Lee Air Care
11.02.2010 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi.
Rasti: 283/VII/ Përftim Kontrolli   Hellenic Petroleum SA /BP Greece Limited SA/ BP ...
07.10.2009 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli  Banka e Kreditit të Shqipërisë Sh.a / Anika Enterprises SA  
01.06.2009 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim kontrolli-   CEZ as /OSSH  SHA
27.04.2009 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqëndrimi
Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)/Viena Insurance Group/SIGMA sha
13.04.2009 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër