English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Rasti: Përftim kontrolli National Bank of Greece S.A - Eurobank Ergasias S.A
Në datën 5 Nëntor 2012 Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar në bazë të ofertës së tenderit të shpallur nga National Bank of Greece S.A (‘NBG’) për të gjitha aksionet e përbashkëta të regjistruara të Eurobank Ergasias S.A ...
27.11.2012 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli: FERRERO INTERNATIONAL S.A / STELLIFERI GROUP
04.09.2012 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  JTI HBV / V.D.M Invest Comm. VA  
12.07.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Media Vizion SHA - OST Holding Gmbh- Media Holdings Beteiligungs.
06.07.2012 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Geci Shp.k / Albanian Consortium Sh.a/ Sky  2009 Sh.a
08.06.2012 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli  Audi Aktiengeselleschaft / Ducati Motor Holdings S.p.a
08.06.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shit-blerjes së 100% të aksioneve  të shoqërisë BET-07 Sh.a.
10.01.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shit-blerjes së 100% të kuotave të shoqërisë Euro Investment Group Sh.p.k, nga shoqëria Euroteorema Group Sh.p.k tek shoqëria Euronuovo Sh.p.k
10.01.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli i Tërthortë  Xerox Spa / XL World Europe Srl
02.11.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
"Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Haggar Cigarette & Tobacco Factory Ltd. nga shoqëritë Loras Holding BV dhe JT International Holding BV"
05.09.2011 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër