English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Alpha Bank S.A  - Emporiki Bank of Greece S.A
18.12.2012 • lexo më tepër
Rasti: Përftim kontrolli National Bank of Greece S.A - Eurobank Ergasias S.A
Në datën 5 Nëntor 2012 Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar në bazë të ofertës së tenderit të shpallur nga National Bank of Greece S.A (‘NBG’) për të gjitha aksionet e përbashkëta të regjistruara të Eurobank Ergasias S.A ...
27.11.2012 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli: FERRERO INTERNATIONAL S.A / STELLIFERI GROUP
04.09.2012 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  JTI HBV / V.D.M Invest Comm. VA  
12.07.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Media Vizion SHA - OST Holding Gmbh- Media Holdings Beteiligungs.
06.07.2012 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Geci Shp.k / Albanian Consortium Sh.a/ Sky  2009 Sh.a
08.06.2012 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli  Audi Aktiengeselleschaft / Ducati Motor Holdings S.p.a
08.06.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shit-blerjes së 100% të aksioneve  të shoqërisë BET-07 Sh.a.
10.01.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shit-blerjes së 100% të kuotave të shoqërisë Euro Investment Group Sh.p.k, nga shoqëria Euroteorema Group Sh.p.k tek shoqëria Euronuovo Sh.p.k
10.01.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli i Tërthortë  Xerox Spa / XL World Europe Srl
02.11.2011 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër