English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Media Vizion SHA - OST Holding Gmbh- Media Holdings Beteiligungs.
06.07.2012 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Geci Shp.k / Albanian Consortium Sh.a/ Sky  2009 Sh.a
08.06.2012 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli  Audi Aktiengeselleschaft / Ducati Motor Holdings S.p.a
08.06.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shit-blerjes së 100% të aksioneve  të shoqërisë BET-07 Sh.a.
10.01.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përftimin e kontrollit nëpërmjet shit-blerjes së 100% të kuotave të shoqërisë Euro Investment Group Sh.p.k, nga shoqëria Euroteorema Group Sh.p.k tek shoqëria Euronuovo Sh.p.k
10.01.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli i Tërthortë  Xerox Spa / XL World Europe Srl
02.11.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
"Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Haggar Cigarette & Tobacco Factory Ltd. nga shoqëritë Loras Holding BV dhe JT International Holding BV"
05.09.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli Vienna Insurance Group AG / Intersig Sh.a  
05.09.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë SIGMA I.P.P Sh.a nga shoqëria SICRED Sh.a     
07.04.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Capital Sh.a nga shoqëria Sigal Life Uniqa Group Austria Sh.a  
10.03.2011 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër