English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Nefftekx World II BV. nga shoqëria Japan Tabacco International Netherlands BV
13.02.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli  Bregal Fund III LP- Quadriga Capital Private Equity Fund IV LP- LR Global Holding GmbH
13.02.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Delhaize Albania Sh.p.k  nga Balfin Sh.p.k
29.01.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
           Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Albanian Chrome Sh.p.k  nga Balfin Sh.p.k
29.01.2013 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Viloil Sh.a  - City Investement Holding S.A
09.01.2013 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Aegean Airlines S.A – Olympic Air S.A
26.12.2012 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Alpha Bank S.A  - Emporiki Bank of Greece S.A
18.12.2012 • lexo më tepër
Rasti: Përftim kontrolli National Bank of Greece S.A - Eurobank Ergasias S.A
Në datën 5 Nëntor 2012 Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar në bazë të ofertës së tenderit të shpallur nga National Bank of Greece S.A (‘NBG’) për të gjitha aksionet e përbashkëta të regjistruara të Eurobank Ergasias S.A ...
27.11.2012 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli: FERRERO INTERNATIONAL S.A / STELLIFERI GROUP
04.09.2012 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  JTI HBV / V.D.M Invest Comm. VA  
12.07.2012 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër