English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit direkt të Primo Communications Sh.p.k nga Ad-Trade Sh.p.k
17.10.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit indirekt  të Tirana International Airport Sh.p.k nga Public Sector Pension Investment Board
11.06.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Investndërtim Tirana Sh.p.k nga shoqëria Investment Joti- Infosoft Group Sh.p.k  
26.03.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Nefftekx World II BV. nga shoqëria Japan Tabacco International Netherlands BV
13.02.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli  Bregal Fund III LP- Quadriga Capital Private Equity Fund IV LP- LR Global Holding GmbH
13.02.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Delhaize Albania Sh.p.k  nga Balfin Sh.p.k
29.01.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
           Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Albanian Chrome Sh.p.k  nga Balfin Sh.p.k
29.01.2013 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Viloil Sh.a  - City Investement Holding S.A
09.01.2013 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Aegean Airlines S.A – Olympic Air S.A
26.12.2012 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Alpha Bank S.A  - Emporiki Bank of Greece S.A
18.12.2012 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër