Njoftime përqendrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES
nga