English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të aseteve, të përfshira në markën “Ace”, nga shoqëria The Procter & Gamle tek shoqëria Fater Sp.a
07.04.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit direkt të Primo Communications Sh.p.k nga Ad-Trade Sh.p.k
17.10.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit indirekt  të Tirana International Airport Sh.p.k nga Public Sector Pension Investment Board
11.06.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Investndërtim Tirana Sh.p.k nga shoqëria Investment Joti- Infosoft Group Sh.p.k  
26.03.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Nefftekx World II BV. nga shoqëria Japan Tabacco International Netherlands BV
13.02.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Rasti: Përftim Kontrolli  Bregal Fund III LP- Quadriga Capital Private Equity Fund IV LP- LR Global Holding GmbH
13.02.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Delhaize Albania Sh.p.k  nga Balfin Sh.p.k
29.01.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
           Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Albanian Chrome Sh.p.k  nga Balfin Sh.p.k
29.01.2013 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Viloil Sh.a  - City Investement Holding S.A
09.01.2013 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Aegean Airlines S.A – Olympic Air S.A
26.12.2012 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër