Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes së 70% të kuotave, të shoqërisë Saudi Basic Industries Corporation nga shoqëria Saudi Arabian Oil Company
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Digicom SHPK nga shoqëria Albanian Telecommunications Union SHPK
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes së 100% të kuotave të shoqërisë Atlas Mills SHPK nga shoqëria Besniku SHPK
Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët, me funksione të plota (Joint Venture) nga shoqëritë Daimler AG dhe Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.
Rasti: Krijimi i sipërmarrjes së përbashkët (Joint Venture) me funksione të plota dhe kontroll të përbashkët nga Volkswagen Financial Luksemburg SA, Mobileye Vision Technologies LTD dhe Champion Motors LTD
Rasti: Përftimi i kontrollit të LogPay Financial Services GmbH nga Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft
Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të re, të përbashkët, me funksione të plota (Joint Venture Sensia) nga shoqëritë Rockwell Automation Diamond Holdings Inc., Rockwell Automation Diamond Foreing Holdings Inc., Schlumberger Technology Corporation, Cameron International Corporation dhe Schlumberger B.V.
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD
Rasti: Përftimi i kontrollit nga shoqëria Tyson Foods të disa shoqërive/filiale të BRF në Europë dhe Tailandë
Rasti: Rasti i përftimit të kontrollit mbi blerjen e 50% të aksioneve me të drejtë vote nga shoqëria Skysea B.V. tek shoqëria Tosk Energji
nga