English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli / Bashkim me përthithje:  Banka Credins Sh.a  - Credins Leasing Sh.a
08.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Raiffesien Leasing  SHA / Tirana Leasing SHA
07.08.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Nokia Corporation / Alcatel Lucent
22.06.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Tranzit Sh.p.k / Credit Agricole Albania Bank Sh.a / IUB Holding
26.05.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli  Trans-Atlantic Petroleum Ltd  - Stream Oil & Gas Ltd
14.10.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES : “NDËRMJET DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”
08.07.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të aseteve, të përfshira në markën “Ace”, nga shoqëria The Procter & Gamle tek shoqëria Fater Sp.a
07.04.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit direkt të Primo Communications Sh.p.k nga Ad-Trade Sh.p.k
17.10.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit indirekt  të Tirana International Airport Sh.p.k nga Public Sector Pension Investment Board
11.06.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Investndërtim Tirana Sh.p.k nga shoqëria Investment Joti- Infosoft Group Sh.p.k  
26.03.2013 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër