Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ABC News SHA nga Z. Aleksandër Frangaj dhe Znj. Alba Ginaj
Rasti i përftimit të kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë ProQuest Holdings LLC nga shoqëria A-PQ Holdings LLC
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes 100% të aksioneve të shoqërive Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH dhe Aurora Kunststoffe VS GmbH nga shoqëria Mol Germany GmbH
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes së 70% të kuotave, të shoqërisë Saudi Basic Industries Corporation nga shoqëria Saudi Arabian Oil Company
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Digicom SHPK nga shoqëria Albanian Telecommunications Union SHPK
Rasti: Përftimi i kontrollit, nëpërmjet blerjes së 100% të kuotave të shoqërisë Atlas Mills SHPK nga shoqëria Besniku SHPK
Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët, me funksione të plota (Joint Venture) nga shoqëritë Daimler AG dhe Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.
Rasti: Krijimi i sipërmarrjes së përbashkët (Joint Venture) me funksione të plota dhe kontroll të përbashkët nga Volkswagen Financial Luksemburg SA, Mobileye Vision Technologies LTD dhe Champion Motors LTD
Rasti: Përftimi i kontrollit të LogPay Financial Services GmbH nga Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft
nga