Njoftime përqendrimesh
Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët, me funksione të plota (Joint Venture) nga shoqëritë Daimler AG dhe Zhejiang Geely Holding Group Co.,Ltd.
Rasti: Krijimi i sipërmarrjes së përbashkët (Joint Venture) me funksione të plota dhe kontroll të përbashkët nga Volkswagen Financial Luksemburg SA, Mobileye Vision Technologies LTD dhe Champion Motors LTD
Rasti: Përftimi i kontrollit të LogPay Financial Services GmbH nga Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft
Rasti: Krijimi i një ndërmarrje të re, të përbashkët, me funksione të plota (Joint Venture Sensia) nga shoqëritë Rockwell Automation Diamond Holdings Inc., Rockwell Automation Diamond Foreing Holdings Inc., Schlumberger Technology Corporation, Cameron International Corporation dhe Schlumberger B.V.
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD
Rasti: Përftimi i kontrollit nga shoqëria Tyson Foods të disa shoqërive/filiale të BRF në Europë dhe Tailandë
Rasti: Rasti i përftimit të kontrollit mbi blerjen e 50% të aksioneve me të drejtë vote nga shoqëria Skysea B.V. tek shoqëria Tosk Energji
Rasti: Përftim i kontrollit të shoqërisë ALH Group SHPK nga shoqëria Lufthansa Industry Solutions AS GmbH
Rasti: Përftim i kontrollit të shoqërisë Wellcomm Engineering S.p.A nga shoqëria Sirti S.p.A.
Rasti: Krijimi i sipërmarrjes së përbashkët të tre shoqërive të reja (Joint Venture) me funksione të plota dhe kontroll të përbashkët nga LG Electronics Inc. dhe Lufthansa Technik AG
nga