English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli / Bashkim me përthithje:  Banka Credins Sh.a  - Credins Leasing Sh.a
08.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Raiffesien Leasing  SHA / Tirana Leasing SHA
07.08.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Nokia Corporation / Alcatel Lucent
22.06.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Tranzit Sh.p.k / Credit Agricole Albania Bank Sh.a / IUB Holding
26.05.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli  Trans-Atlantic Petroleum Ltd  - Stream Oil & Gas Ltd
14.10.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES : “NDËRMJET DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”
08.07.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të aseteve, të përfshira në markën “Ace”, nga shoqëria The Procter & Gamle tek shoqëria Fater Sp.a
07.04.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit direkt të Primo Communications Sh.p.k nga Ad-Trade Sh.p.k
17.10.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit indirekt  të Tirana International Airport Sh.p.k nga Public Sector Pension Investment Board
11.06.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Investndërtim Tirana Sh.p.k nga shoqëria Investment Joti- Infosoft Group Sh.p.k  
26.03.2013 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër