Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të shoqërisë Telekom Albania SHA nga shoqëria Albania Telecom Invest AD
Rasti: Përftimi i kontrollit nga shoqëria Tyson Foods të disa shoqërive/filiale të BRF në Europë dhe Tailandë
Rasti: Rasti i përftimit të kontrollit mbi blerjen e 50% të aksioneve me të drejtë vote nga shoqëria Skysea B.V. tek shoqëria Tosk Energji
Rasti: Përftim i kontrollit të shoqërisë ALH Group SHPK nga shoqëria Lufthansa Industry Solutions AS GmbH
Rasti: Përftim i kontrollit të shoqërisë Wellcomm Engineering S.p.A nga shoqëria Sirti S.p.A.
Rasti: Krijimi i sipërmarrjes së përbashkët të tre shoqërive të reja (Joint Venture) me funksione të plota dhe kontroll të përbashkët nga LG Electronics Inc. dhe Lufthansa Technik AG
Rasti: Përftim i kontrollit të shoqërisë Magneti Marelli S.p.A. nga shoqëria CK Holdings Co.,LTD
Rasti: Përftimi i kontrollit të Adria TopCo B.V. nga Summer BidCo B.V.
Rasti: Përftimi i kontrollit nëpërmjet shitblerjes së aksioneve prej 98,83% të Banka e Tiranës Sha nga Piraeus Bank SA tek Balfin Shpk dhe Komercijalna Banka AD Skopje
Rasti: Përftimi i kontrollit të Grid SHPK nga BConnect SHPK
nga