English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Rasti: Përftim Kontrolli Continental Oil & Gas – Stream Oil & Gas Ltd. – Transatlantic Petrlium Ltd.
Rasti: Përftim Kontrolli Continental Oil & Gas – Stream Oil & Gas Ltd. – Transatlantic Petrlium Ltd.
16.02.2016 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Kastrati Sh.a / Auto Star Albania Sh.a
04.12.2015 • lexo më tepër
Njoftim paraprak perqendrimi
Njoftim paraprak përqendrimi. Rasti: Venice European Investments Capital S.p.A  /  Costa Edutainment S.p.A
27.11.2015 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli / Bashkim me përthithje:  Banka Credins Sh.a  - Credins Leasing Sh.a
08.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Raiffesien Leasing  SHA / Tirana Leasing SHA
07.08.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Nokia Corporation / Alcatel Lucent
22.06.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli Tranzit Sh.p.k / Credit Agricole Albania Bank Sh.a / IUB Holding
26.05.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli  Trans-Atlantic Petroleum Ltd  - Stream Oil & Gas Ltd
14.10.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES : “NDËRMJET DIGITALB - OPERATOR TELEVIZIV”
08.07.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të aseteve, të përfshira në markën “Ace”, nga shoqëria The Procter & Gamle tek shoqëria Fater Sp.a
07.04.2014 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër