English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime përqëndrimesh
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
27.07.2017 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Vestel Ticaret A.S / Compal Electronics Europe sp. Z.o.o.
Rasti: Përftim Kontrolli: Vestel Ticaret A.S / Compal Electronics Europe sp. Z.o.o.
20.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Balfin SHPK / ITD SHPK / Investment Joti - Infosoft Group SHPK
Rasti: Përftim Kontrolli: Balfin SHPK / ITD SHPK / Investment Joti - Infosoft Group SHPK
02.06.2017 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / Rrjetit Shperndarës të Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD
Rasti: Përftim Kontrolli: British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD. 
23.05.2017 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
11.04.2017 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Batus Holding Inc. / Reynolds American Inc
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Batus Holding Inc. / Reynolds American Inc
29.03.2017 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli Fondi BESA SH.A – VisionFund Albania SH.P.K
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli  Fondi BESA SH.A – VisionFund Albania SH.P.K
17.11.2016 • lexo më tepër
Njoftim Përqendrimi Rasti: Eurokontakt Sh.p.k / Lion Real Estate Albania Sh.p.k / Lion Retail Holding S.A.R.L
Njoftim Përqendrimi  Rasti: Eurokontakt Sh.p.k  / Lion Real Estate Albania Sh.p.k / Lion Retail Holding S.A.R.L
01.09.2016 • lexo më tepër
Njoftim Përqendrimi Rasti: Përftim kontrolli: GMBF Investment S.a.r.l / NV Biscuits Delacre SA / United Biscuits Industries SAS
Njoftim Përqendrimi  Rasti: Përftim kontrolli: GMBF Investment S.a.r.l / NV Biscuits Delacre SA  / United Biscuits Industries SAS
01.09.2016 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti Abertis Infraestructuras S.A / A4 Holding S.p.A
Njoftim Paraprak Përqendrimi.  Rasti: Abertis Infraestructuras S.A  /  A4 Holding S.p.A
04.07.2016 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër