Njoftime përqendrimesh
Rasti: Përftimi i kontrollit të përbashkët nga BMW dhe Daimler AG mbi disa shoqëri.
Rasti: Përftimi i kontrollit të vetëm të shoqërisë Intelligent Apps GmbH nga Daimler AG.
Rasti: Përftim Kontrolli: Persona Fizik Z.Grigor Joti & Z. Plarent Kristo / InRE SHPK
Rasti: Transaksion i propozuar për blerjen e biznesit të ëmbëlsirave në SH.B.A te Nestlé USA,Inc./ Ferrero International S.A.
Rasti: Bashkim me përthithje: Banka Amerikane e Investimeve SHA / Banka NBG ALBANIA SHA
Rasti: Përftim Kontrolli: ALB-ERK SHPK/VALTELINA SHPK
Rasti: Përftim Kontrolli: KASTRATI SHA / MAK ALBANIA SHPK
Rasti: Messer Belgium N.V. dhe Messer Romania Gaz S.r.l. / Buse Gaz S.r.l
Rasti: Përftim Kontrolli i “Banca Intesa Akcionarsko Drustvo Beograd/Procredit Bank AD Beograd”
nga