Njoftime përqendrimesh
Njoftim Përqendrimi - Rasti: Transaksioni i shitjes së 90% të aksioneve që Eurosig SHA zotëron tek Insig Jete SHA, tek personat fizik z. Mane dhe z. Kastrati
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Intesa Sanpaolo S.p.A./ Veneto Banca S.p.A.
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Vestel Ticaret A.S / Compal Electronics Europe sp. Z.o.o.
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Balfin SHPK / ITD SHPK / Investment Joti - Infosoft Group SHPK
Njoftim Paraprak Përqendrimi - British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / Rrjetit Shperndarës të Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Batus Holding Inc. / Reynolds American Inc
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli Fondi BESA SH.A – VisionFund Albania SH.P.K
Njoftim Përqendrimi Rasti: Eurokontakt Sh.p.k / Lion Real Estate Albania Sh.p.k / Lion Retail Holding S.A.R.L
Njoftim Përqendrimi Rasti: Përftim kontrolli: GMBF Investment S.a.r.l / NV Biscuits Delacre SA / United Biscuits Industries SAS
nga