Njoftime për shtyp
Draft _Rregullore për përjashtimin në bllok të kategorive të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara
DRAFT RREGULLORE "Për përjashtimin në bllok të kategorive e marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e mjeteve motorike"
nga