English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
NJOFTIM PËR MEDIAT
"Për abuzim me pozitën dominuese të ndërmarrjes "Romano Port" SHA në tregun e ngarkim-shkarkimit të gazit të lëngshëm të naftës në rrugë detare"
25.04.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR MEDIAT
Autoriteti i Konkurrencës nderohet me çmimin “Çmimi Europian i Konsumatorëve Shqiptarë”
15.03.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PER SHTYP
Mbi memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Konkurrencës (AK) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave (DPPM)
07.02.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Bashkim me përthithje  ALPHA BANK  SH.A / EFG EUROBANK SH.A
02.11.2011 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për "Gjobitjen e ndërmarrjeve pjesëmarrëse në marrëveshjen e ndaluar në tregun e prodhimit dhe tregtimit të bukës në qytetin e Vlorës, si dhe dhënien e disa ...
04.10.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PER MEDIAT
Për marrjen e masave të përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe depozitimit të gazit të lëngshëm në portin "Porto Romano"
29.08.2011 • lexo më tepër
Njoftim per mediat
Për hapjen e hetimit paraprak dhe marrjen e masave të përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe depozitimit të gazit të lëngshëm në portin "Porto Romano"
02.08.2011 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp: Projekti prej €1 milion i BE-së forcon zbatimin e rregullave të konkurrencës së ndershme në tregun shqiptar
Njoftim per shtypProjekti i binjakëzimit prej € 1 milion i financuar nga BE mundëson Autoritetin Shqiptar të Konkurrencës të zbatojë më mirë rregullat kundër trusteve, karteleve, përqëndrimeve, si dhe ...
28.06.2011 • lexo më tepër
Njoftim per mediat: Dhuroni gjak shpetoni jete; Stafi i Autoritetit te konkurrences perfshihet ne fushaten e dhurimit te gjakut te organizuar nga Kryqi i kuq
Ju lutem gjeni bashkelidhur nje njoftim per dhurimin e gjakut te bere nga stafi i  Autoritetit te Konkurrences.
13.06.2011 • lexo më tepër
REZOLUTE PER VLERESIMIN E VEPRIMTARISE SE AUTORITETIT TE KONKURRENCES PER VITIN 2010
REZOLUTA E KUVENDIT TE SHQIPERISE
06.06.2011 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër