English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
NJOFTIM PËR MEDIAT
"Për abuzim me pozitën dominuese të ndërmarrjes "Romano Port" SHA në tregun e ngarkim-shkarkimit të gazit të lëngshëm të naftës në rrugë detare"
25.04.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR MEDIAT
Autoriteti i Konkurrencës nderohet me çmimin “Çmimi Europian i Konsumatorëve Shqiptarë”
15.03.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PER SHTYP
Mbi memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Konkurrencës (AK) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave (DPPM)
07.02.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Rasti: Bashkim me përthithje  ALPHA BANK  SH.A / EFG EUROBANK SH.A
02.11.2011 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për "Gjobitjen e ndërmarrjeve pjesëmarrëse në marrëveshjen e ndaluar në tregun e prodhimit dhe tregtimit të bukës në qytetin e Vlorës, si dhe dhënien e disa ...
04.10.2011 • lexo më tepër
NJOFTIM PER MEDIAT
Për marrjen e masave të përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe depozitimit të gazit të lëngshëm në portin "Porto Romano"
29.08.2011 • lexo më tepër
Njoftim per mediat
Për hapjen e hetimit paraprak dhe marrjen e masave të përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe depozitimit të gazit të lëngshëm në portin "Porto Romano"
02.08.2011 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp: Projekti prej €1 milion i BE-së forcon zbatimin e rregullave të konkurrencës së ndershme në tregun shqiptar
Njoftim per shtypProjekti i binjakëzimit prej € 1 milion i financuar nga BE mundëson Autoritetin Shqiptar të Konkurrencës të zbatojë më mirë rregullat kundër trusteve, karteleve, përqëndrimeve, si dhe ...
28.06.2011 • lexo më tepër
Njoftim per mediat: Dhuroni gjak shpetoni jete; Stafi i Autoritetit te konkurrences perfshihet ne fushaten e dhurimit te gjakut te organizuar nga Kryqi i kuq
Ju lutem gjeni bashkelidhur nje njoftim per dhurimin e gjakut te bere nga stafi i  Autoritetit te Konkurrences.
13.06.2011 • lexo më tepër
REZOLUTE PER VLERESIMIN E VEPRIMTARISE SE AUTORITETIT TE KONKURRENCES PER VITIN 2010
REZOLUTA E KUVENDIT TE SHQIPERISE
06.06.2011 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër