English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Rregullore
“Për përjashtimin në bllok të  marrëveshjeve dhe praktikave të bashkrenduara në Sektorin  e Sigurimeve ”
24.12.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp Sigurimet
Autoriteti i Konkurrencës vendosi masën e gjobës ndaj 8 ndermarrjeve te sigurimeve për marrëveshje të ndaluar në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik ndaj palëve të treta (MTPL) si dhe i rekomandoi AMF marrjen e disa masave për të rritur konkurrencën në këtë treg.
16.10.2012 • lexo më tepër
Mbi disa ndryshime në rregulloren e caktimit të shpenzimeve
Mbi disa ndryshime në rregulloren e caktimit të shpenzimeve për ndjekjen e proçedurave pranë Autoritetit te Konkurencës
11.09.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp. Transparenca e bankave
Autoriteti i konkurrencës përshëndet masat e marra mbi publikimin nga ana e Bankës së Shqipërisë në faqen e saj të internetit të komisioneve dhe normave të interesit për shërbimet dhe produktet e ofruara nga bankat
30.07.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp prokurimet
Mbi organizimin e një tryeze konsultative me Agjencinë e Prokurimeve Publike mbi çështjet e konkurrencës në prokurimet publike
19.07.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp Diskutim per projekt-rregulloret
Autoriteti i Konkurrencës, diskuton me përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe studiote ligjore, disa projekt-rregullore  ne fushen e konkurrences.
13.07.2012 • lexo më tepër
Draft _Rregullore për përjashtimin në bllok të kategorive të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara
Rregullore per përjashtimin në bllok të kategorive të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara
18.06.2012 • lexo më tepër
DRAFT RREGULLORE "Për përjashtimin në bllok të kategorive e marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e mjeteve motorike"
I hapur per konsultim publik  deri ne date 30/06/2012 Per çdo koment, sugjerim, verejtje kontaktoni ne Autoritetin e Konkurrences ne adresen: Rruga "Sami Frasheri" nr.4, kati 4, Tel 04 22 34 504, Fax. 04 22 34 497
12.06.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES
  "Marrëveshje bashkëpunimi midis "INSIG" Sh.a, "SIGMA VIG" Sh.a, "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA" Sh.a, "INTERSIG VIG" Sh.a, "INTERALBANIAN VIG" Sh.a, "ATLANTIK" Sh.a, "EUROSIG" Sh.a dhe "ALBSIG" Sh.a"
02.05.2012 • lexo më tepër
Udhëzues “Mbi kontrollin e përqendrimeve ndërmjet ndërmarrjeve”- Draft
  I hapur per konsultim publik deri ne date 30/05/2012Per çdo koment, sugjerim, verejtje kontaktoni ne Autoritetin e Konkurrences ne adresen: Rruga "Sami Frasheri" nr.4, kati 4, Tel 04 22 34 ...
30.04.2012 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër