English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Rregullore
“Për përjashtimin në bllok të  marrëveshjeve dhe praktikave të bashkrenduara në Sektorin  e Sigurimeve ”
24.12.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp Sigurimet
Autoriteti i Konkurrencës vendosi masën e gjobës ndaj 8 ndermarrjeve te sigurimeve për marrëveshje të ndaluar në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik ndaj palëve të treta (MTPL) si dhe i rekomandoi AMF marrjen e disa masave për të rritur konkurrencën në këtë treg.
16.10.2012 • lexo më tepër
Mbi disa ndryshime në rregulloren e caktimit të shpenzimeve
Mbi disa ndryshime në rregulloren e caktimit të shpenzimeve për ndjekjen e proçedurave pranë Autoritetit te Konkurencës
11.09.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp. Transparenca e bankave
Autoriteti i konkurrencës përshëndet masat e marra mbi publikimin nga ana e Bankës së Shqipërisë në faqen e saj të internetit të komisioneve dhe normave të interesit për shërbimet dhe produktet e ofruara nga bankat
30.07.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp prokurimet
Mbi organizimin e një tryeze konsultative me Agjencinë e Prokurimeve Publike mbi çështjet e konkurrencës në prokurimet publike
19.07.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp Diskutim per projekt-rregulloret
Autoriteti i Konkurrencës, diskuton me përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe studiote ligjore, disa projekt-rregullore  ne fushen e konkurrences.
13.07.2012 • lexo më tepër
Draft _Rregullore për përjashtimin në bllok të kategorive të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara
Rregullore per përjashtimin në bllok të kategorive të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara
18.06.2012 • lexo më tepër
DRAFT RREGULLORE "Për përjashtimin në bllok të kategorive e marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e mjeteve motorike"
I hapur per konsultim publik  deri ne date 30/06/2012 Per çdo koment, sugjerim, verejtje kontaktoni ne Autoritetin e Konkurrences ne adresen: Rruga "Sami Frasheri" nr.4, kati 4, Tel 04 22 34 504, Fax. 04 22 34 497
12.06.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES
  "Marrëveshje bashkëpunimi midis "INSIG" Sh.a, "SIGMA VIG" Sh.a, "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA" Sh.a, "INTERSIG VIG" Sh.a, "INTERALBANIAN VIG" Sh.a, "ATLANTIK" Sh.a, "EUROSIG" Sh.a dhe "ALBSIG" Sh.a"
02.05.2012 • lexo më tepër
Udhëzues “Mbi kontrollin e përqendrimeve ndërmjet ndërmarrjeve”- Draft
  I hapur per konsultim publik deri ne date 30/05/2012Per çdo koment, sugjerim, verejtje kontaktoni ne Autoritetin e Konkurrences ne adresen: Rruga "Sami Frasheri" nr.4, kati 4, Tel 04 22 34 ...
30.04.2012 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër