English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Rregullore
“Për përjashtimin në bllok të  marrëveshjeve dhe praktikave të bashkrenduara në Sektorin  e Sigurimeve ”
24.12.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp Sigurimet
Autoriteti i Konkurrencës vendosi masën e gjobës ndaj 8 ndermarrjeve te sigurimeve për marrëveshje të ndaluar në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorrik ndaj palëve të treta (MTPL) si dhe i rekomandoi AMF marrjen e disa masave për të rritur konkurrencën në këtë treg.
16.10.2012 • lexo më tepër
Mbi disa ndryshime në rregulloren e caktimit të shpenzimeve
Mbi disa ndryshime në rregulloren e caktimit të shpenzimeve për ndjekjen e proçedurave pranë Autoritetit te Konkurencës
11.09.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp. Transparenca e bankave
Autoriteti i konkurrencës përshëndet masat e marra mbi publikimin nga ana e Bankës së Shqipërisë në faqen e saj të internetit të komisioneve dhe normave të interesit për shërbimet dhe produktet e ofruara nga bankat
30.07.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp prokurimet
Mbi organizimin e një tryeze konsultative me Agjencinë e Prokurimeve Publike mbi çështjet e konkurrencës në prokurimet publike
19.07.2012 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp Diskutim per projekt-rregulloret
Autoriteti i Konkurrencës, diskuton me përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe studiote ligjore, disa projekt-rregullore  ne fushen e konkurrences.
13.07.2012 • lexo më tepër
Draft _Rregullore për përjashtimin në bllok të kategorive të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara
Rregullore per përjashtimin në bllok të kategorive të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara
18.06.2012 • lexo më tepër
DRAFT RREGULLORE "Për përjashtimin në bllok të kategorive e marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e mjeteve motorike"
I hapur per konsultim publik  deri ne date 30/06/2012 Per çdo koment, sugjerim, verejtje kontaktoni ne Autoritetin e Konkurrences ne adresen: Rruga "Sami Frasheri" nr.4, kati 4, Tel 04 22 34 504, Fax. 04 22 34 497
12.06.2012 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËR PËRJASHTIM NGA NDALIMI I MARRËVESHJES
  "Marrëveshje bashkëpunimi midis "INSIG" Sh.a, "SIGMA VIG" Sh.a, "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA" Sh.a, "INTERSIG VIG" Sh.a, "INTERALBANIAN VIG" Sh.a, "ATLANTIK" Sh.a, "EUROSIG" Sh.a dhe "ALBSIG" Sh.a"
02.05.2012 • lexo më tepër
Udhëzues “Mbi kontrollin e përqendrimeve ndërmjet ndërmarrjeve”- Draft
  I hapur per konsultim publik deri ne date 30/05/2012Per çdo koment, sugjerim, verejtje kontaktoni ne Autoritetin e Konkurrences ne adresen: Rruga "Sami Frasheri" nr.4, kati 4, Tel 04 22 34 ...
30.04.2012 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër