English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Njoftim për Shtyp: Mbi nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me Autoritetin Italian të Konkurrencës.
Mbi nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me Autoritetin Italian të Konkurrencës.
18.09.2013 • lexo më tepër
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për procedurat e hetimit të thelluar në tregun e prodhimit/importit dhe shitjes me shumicë të çimentos
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për procedurat e hetimit të thelluar në tregun e prodhimit/importit dhe shitjes me shumicë të çimentos
30.08.2013 • lexo më tepër
Njoftim për Shtyp Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për procedurat e hetimit të thelluar në tregun në shërbimin e transportit rrugor qytetas të udhëtarëve në qytetin e Tiranës
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për procedurat e hetimit të thelluar në tregun në shërbimin e transportit  rrugor qytetas të udhëtarëve në qytetin e Tiranës
30.08.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të Hec Bistrica 1 dhe Bistrica 2 Sh.a nga Kurum International Sh.a
11.04.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
 Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të Hec Ulëz Shkopet Sh.a nga Kurum International Sh.a  
11.04.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Euromax Sh.p.k nga CM Balkans B.V
09.04.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Euromax Sh.p.k nga CM Balkans B.V
29.03.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PER SHTYP
Autoriteti i Konkurrencës në zbatim të Ligjit "Për mbrojtjen e konkurrencës" dhe në përmbushje të detyrimeve që rrejdhin nga Marrëveshja e Asocim Stabilizimit, ka hartuar rregulloren " Për përjashtimin ne bllok te marrëveshjeve dhe praktikave të bashkërenduara në ...
06.02.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR MEDIAT
Autoriteti i Konkurrencës fillon hetimin e thelluar në shërbimin e transportit rrugor qytetas në Tiranë.
23.01.2013 • lexo më tepër
Tryeze konsultative
Njoftim per shtyp Autoriteti i Konkurrencës do të zhvillojë konsultimin publik për projektin Cosmodet më datë 23 Janar 2013, ora 10.00, në ambjentet e Autoritetit të Konkurrencës me përfaqësuesin ligjor të Cosmodet dhe ...
14.01.2013 • lexo më tepër
Të reja
Njoftim Paraprak Përqendrimi - British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD. 
lexo më tepër
VENDIM Nr. 461, datë 23.05.2017
Për “Hapjen e Procedurës së Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare”
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër