English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Njoftim për Shtyp: Mbi nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me Autoritetin Italian të Konkurrencës.
Mbi nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me Autoritetin Italian të Konkurrencës.
18.09.2013 • lexo më tepër
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për procedurat e hetimit të thelluar në tregun e prodhimit/importit dhe shitjes me shumicë të çimentos
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për procedurat e hetimit të thelluar në tregun e prodhimit/importit dhe shitjes me shumicë të çimentos
30.08.2013 • lexo më tepër
Njoftim për Shtyp Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për procedurat e hetimit të thelluar në tregun në shërbimin e transportit rrugor qytetas të udhëtarëve në qytetin e Tiranës
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për procedurat e hetimit të thelluar në tregun në shërbimin e transportit  rrugor qytetas të udhëtarëve në qytetin e Tiranës
30.08.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të Hec Bistrica 1 dhe Bistrica 2 Sh.a nga Kurum International Sh.a
11.04.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PËRQËNDRIMI
 Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të Hec Ulëz Shkopet Sh.a nga Kurum International Sh.a  
11.04.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Euromax Sh.p.k nga CM Balkans B.V
09.04.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI
Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë Euromax Sh.p.k nga CM Balkans B.V
29.03.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PER SHTYP
Autoriteti i Konkurrencës në zbatim të Ligjit "Për mbrojtjen e konkurrencës" dhe në përmbushje të detyrimeve që rrejdhin nga Marrëveshja e Asocim Stabilizimit, ka hartuar rregulloren " Për përjashtimin ne bllok te marrëveshjeve dhe praktikave të bashkërenduara në ...
06.02.2013 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR MEDIAT
Autoriteti i Konkurrencës fillon hetimin e thelluar në shërbimin e transportit rrugor qytetas në Tiranë.
23.01.2013 • lexo më tepër
Tryeze konsultative
Njoftim per shtyp Autoriteti i Konkurrencës do të zhvillojë konsultimin publik për projektin Cosmodet më datë 23 Janar 2013, ora 10.00, në ambjentet e Autoritetit të Konkurrencës me përfaqësuesin ligjor të Cosmodet dhe ...
14.01.2013 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër