English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Njoftim per shtyp : Raporti i monitorimit te mallrave te akcizes
Raporti i monitorimit te mallrave te akcizes
24.04.2014 • lexo më tepër
RAPORTIMI NE KOMISIONIN E EKONOMISE DHE FINANCAVE TE KUVENDIT TE SHQIPERISE
Raportimi në Komisionin për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit në lidhje me raportin e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2013 dhe prioritetet 2014.
26.03.2014 • lexo më tepër
FJALA E KRYETARES SE AUTORITETIT TE KONKURRENCES NE KOMISIONIN E EKONOMISE SE KUVENDIT TE SHQIPERISE
Fjala e Kryetares ne raportimin vjetor ne Komisionin e Ekonomise ne Kuvendin e Shqiperise
19.03.2014 • lexo më tepër
Fjala e Kryetares së Autoritetit të Konkurrencës Znj. Lindita Milo(Lati)
FJALA E KRYETARES SE AUTORITETIT TE KONKURRENCES NE KONFERENCEN NDERKOMBETARE "KONKURRENCA DHE RRITJA EKONOMIKE"
05.03.2014 • lexo më tepër
KONFERENCA NDERKOMBETARE KONKURRENCA DHE RRITJA EKONOMIKE
KONKURRENCA NDERKOMBETARE DHE RRITJA EKONOMIKE
03.03.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PER MEDIAT
Mbi vizitën në Tiranë të kreut të UNCTAD për konkurrencën dhe mbrojtjen e konsumatorit.
05.02.2014 • lexo më tepër
Njoftim për mediat
Për mbylljen e hetimit të thelluar në tregun e telefonisë celulare me pakicë ndaj ndërmarrjes “Vodafone Albania” SHA dhe rekomandime për AKEP
29.01.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR MEDIAT
5 Dhjetori-Dita Nderkombetare e Konkurrences-Ndikimi negativ i karteleve tek shtresat e varfera.
05.12.2013 • lexo më tepër
Raporti i Progresit 2013: BE vëren përmirësime në aktivitetin e Autoritetit të Konkurrencës
Raporti i Progresit 2013: BE vëren përmirësime në aktivitetin e Autoritetit të Konkurrencës
21.10.2013 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp: Sqarim për mediat lidhur me disa shkrime në lidhje me procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës në tregun e telefonisë së lëvizshme
Sqarim për mediat lidhur me disa shkrime në lidhje me procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës në tregun e telefonisë së lëvizshme.
18.09.2013 • lexo më tepër
Të reja
Njoftim Paraprak Përqendrimi - British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited / të rrjetit të shpërndarjes së shoqërisë Fabrika Duhana AD Banja Luka / Express Logistic and Distribution EOOD. 
lexo më tepër
VENDIM Nr. 461, datë 23.05.2017
Për “Hapjen e Procedurës së Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare”
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër