Njoftime për shtyp
Informacion i Përgjithshëm
Formular Aplikimi
Njoftim për shpallje fituesi
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave
nga