English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli: Union Bank Sh.a – Landeslease Sh.a
21.11.2014 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp
Mbi vendimin “Për disa rekomandime në lidhje me kontratën e koncesionit  për projektimin, financimin, dizenjimin, prodhimin dhe ngritjen e një sistemi për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave”
19.11.2014 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp
Mbi vendimin “Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e prokurimit të energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes”
07.11.2014 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Joint  Venture    Pelikan Sh.p.k – CMA CGM Agencies Worldwide - CMA CGM Albania Sh.p.k
27.10.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR SHTYP
Raport- Progresi i Komisionit Europian vlerëson si të kënaqshëm progresin në fushën e antitrustit dhe përqëndrimeve
09.10.2014 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp-Trajnimi administrates publike
Mbi trajnimin e administratës publike për çështje të konkurrencës dhe ndihmës shtetëtore
06.10.2014 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp (datë 30 Shtator 2014)
Mbi takimin mes Komisionit të Konkurrencës dhe Bordit Drejtues të ERE-s mbi çështje të liberalizimit dhe konkurrencës në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit natyror
30.09.2014 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Mbi kërkesën për autorizimin e përqëndrimit të kontrollit për rastin: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes -  CEZ A.S
15.09.2014 • lexo më tepër
Njoftim per shtyp-sigurimet
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës për vendosjen e kushteve dhe detyrimeve ndaj shoqërive të sigurimit për rivendosjen e konkurrencës në tregun e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta
17.08.2014 • lexo më tepër
NJOFTIM PER SHTYP
Mbi vendimin e Komisionit të Konkurrencës “Për disa rekomandime në lidhje me kontratën e koncesionit  për financimin, ngritjen dhe operimin e shërbimit të skanimit të konteinerëve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë dhe tarifës së shërbimit ...
18.06.2014 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër