English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Njoftim për shtyp (10 korrik 2015)
Mbi prezantimin e Peer Review për zbatimin e Ligjit dhe Politikës së Konkurrencës në Konferencën e 7-të të UNCTAD në Gjenevë
10.07.2015 • lexo më tepër
NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
25.06.2015 • lexo më tepër
Informacion i Përgjithshëm
Marrëveshjet e ndaluara Lehtësimi nga gjobat
25.06.2015 • lexo më tepër
Formular Aplikimi
Aplikim për Lehtësim nga Gjobat
25.06.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
24.03.2015 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin : Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
19.03.2015 • lexo më tepër
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave
19.03.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp (5 Mars 2015)
Mbi takimin e 6 të Nënkomitetit BE-Shqipëri për Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencën
05.03.2015 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR SHTYP
Mbi vendimin “Për mbylljen e hetimit të thelluar në tregun e prodhimit, importit dhe tregtimit me shumicë të karburanteve, ndaj ndërmarrjeve  “Kastrati” SH.A, “Kaspetrol” SH.A, “Europetrol Durrës Albania” SH.A, “Porto Romano Oil” SH.A, “Bolv Oil” SH.A, ...
16.02.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Banka Credins Sh.a  - Sicred Sh.a – Shoqëria Administruese e  Fondit të Pensionit Sicred Sh.a
06.02.2015 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër