English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Njoftim për shtyp (10 korrik 2015)
Mbi prezantimin e Peer Review për zbatimin e Ligjit dhe Politikës së Konkurrencës në Konferencën e 7-të të UNCTAD në Gjenevë
10.07.2015 • lexo më tepër
NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
25.06.2015 • lexo më tepër
Informacion i Përgjithshëm
Marrëveshjet e ndaluara Lehtësimi nga gjobat
25.06.2015 • lexo më tepër
Formular Aplikimi
Aplikim për Lehtësim nga Gjobat
25.06.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
24.03.2015 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin : Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
19.03.2015 • lexo më tepër
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave
19.03.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp (5 Mars 2015)
Mbi takimin e 6 të Nënkomitetit BE-Shqipëri për Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencën
05.03.2015 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR SHTYP
Mbi vendimin “Për mbylljen e hetimit të thelluar në tregun e prodhimit, importit dhe tregtimit me shumicë të karburanteve, ndaj ndërmarrjeve  “Kastrati” SH.A, “Kaspetrol” SH.A, “Europetrol Durrës Albania” SH.A, “Porto Romano Oil” SH.A, “Bolv Oil” SH.A, ...
16.02.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Banka Credins Sh.a  - Sicred Sh.a – Shoqëria Administruese e  Fondit të Pensionit Sicred Sh.a
06.02.2015 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër