English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Njoftim për shtyp (10 korrik 2015)
Mbi prezantimin e Peer Review për zbatimin e Ligjit dhe Politikës së Konkurrencës në Konferencën e 7-të të UNCTAD në Gjenevë
10.07.2015 • lexo më tepër
NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
25.06.2015 • lexo më tepër
Informacion i Përgjithshëm
Marrëveshjet e ndaluara Lehtësimi nga gjobat
25.06.2015 • lexo më tepër
Formular Aplikimi
Aplikim për Lehtësim nga Gjobat
25.06.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
24.03.2015 • lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin : Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
19.03.2015 • lexo më tepër
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne Komisionin e Ekonomise dhe Financave
19.03.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shtyp (5 Mars 2015)
Mbi takimin e 6 të Nënkomitetit BE-Shqipëri për Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencën
05.03.2015 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR SHTYP
Mbi vendimin “Për mbylljen e hetimit të thelluar në tregun e prodhimit, importit dhe tregtimit me shumicë të karburanteve, ndaj ndërmarrjeve  “Kastrati” SH.A, “Kaspetrol” SH.A, “Europetrol Durrës Albania” SH.A, “Porto Romano Oil” SH.A, “Bolv Oil” SH.A, ...
16.02.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  Banka Credins Sh.a  - Sicred Sh.a – Shoqëria Administruese e  Fondit të Pensionit Sicred Sh.a
06.02.2015 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër