Njoftime për shtyp
NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK
Informacion i Përgjithshëm
Formular Aplikimi
Njoftim për shpallje fituesi
Mbi procedurat e konkurimit për pozicionin Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes dhe Hetimit të Tregjeve, në Autoritetin e Konkurrencës.
nga