English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Fjala në Kuvend e Kryetares
Fjala në Kuvend e Kryetares se Komisionit te Autoritetit te Konkurrences, Znj. Lindita Milo(Lati) mbi Raportin Vjetor 2015-2016
23.03.2016 • lexo më tepër
Mbi Ditën Kombëtare të Konkurrencës dhe zhvillimin e seminarit mbi procedurat e kontrollit të përqëndrimeve në rastin e Shqipërisë
Me rastin e Ditës Kombëtare të Konkurrencës Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me “Kalo Associates” zhvilloi sot një workshop me shoqatat e biznesit dhe firmat ligjore lidhur me procedurat e kontrollit të përqëndrimeve në rastin e Shqipërisë. 
04.03.2016 • lexo më tepër
Mbi rishikimin e dokumentit të Politikës Kombëtare të Konkurrencës
Njoftim për Shtyp Mbi rishikimin e dokumentit të Politikës Kombëtare të Konkurrencës
16.02.2016 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  i vetëm ekskluziv EHW Sh.p.k – Olinvest S.r.l
25.01.2016 • lexo më tepër
Mbi organizimin e workshop-it “Roli i gjyqësorit ne zbatimin e rregullave të konkurrencës”
Njoftim për shtyp Mbi organizimin e workshop-it “Roli i gjyqësorit ne zbatimin e rregullave të konkurrencës”
07.01.2016 • lexo më tepër
Raporti i progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë vlerëson progresin në fushën e konkurrencës
NJOFTIM PËR SHTYP Raporti i progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë vlerëson progresin në fushën e konkurrencës
10.11.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
30.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli / Messer Hungarogaz Kft.- Air Liquide Hungary Ipari Gaztermelo Kft
29.10.2015 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR SHTYP: Mbi Vendimin nr. 374, datë 09.10.2015 të Komisionit të Konkurrencës
Mbi Vendimin nr. 374, datë 09.10.2015 të Komisionit të Konkurrencës për miratimin e Udhezimit “Për kushtet dhe detyrimet në rastet e përqëndrimeve”
28.10.2015 • lexo më tepër
Draft-Udhezim "Mbi kushtet dhe detyrimet ne rastet e përqendrimeve"
Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të Ligjit nr 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” (  i ndryshuar) , si dhe në zbatim të Rregullores “ Për zbatimin e procedurave të përqëndrimit të ndërmarrjeve”, miratuar me Vendimin nr.80, datë ...
29.09.2015 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër