English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Fjala në Kuvend e Kryetares
Fjala në Kuvend e Kryetares se Komisionit te Autoritetit te Konkurrences, Znj. Lindita Milo(Lati) mbi Raportin Vjetor 2015-2016
23.03.2016 • lexo më tepër
Mbi Ditën Kombëtare të Konkurrencës dhe zhvillimin e seminarit mbi procedurat e kontrollit të përqëndrimeve në rastin e Shqipërisë
Me rastin e Ditës Kombëtare të Konkurrencës Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me “Kalo Associates” zhvilloi sot një workshop me shoqatat e biznesit dhe firmat ligjore lidhur me procedurat e kontrollit të përqëndrimeve në rastin e Shqipërisë. 
04.03.2016 • lexo më tepër
Mbi rishikimin e dokumentit të Politikës Kombëtare të Konkurrencës
Njoftim për Shtyp Mbi rishikimin e dokumentit të Politikës Kombëtare të Konkurrencës
16.02.2016 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  i vetëm ekskluziv EHW Sh.p.k – Olinvest S.r.l
25.01.2016 • lexo më tepër
Mbi organizimin e workshop-it “Roli i gjyqësorit ne zbatimin e rregullave të konkurrencës”
Njoftim për shtyp Mbi organizimin e workshop-it “Roli i gjyqësorit ne zbatimin e rregullave të konkurrencës”
07.01.2016 • lexo më tepër
Raporti i progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë vlerëson progresin në fushën e konkurrencës
NJOFTIM PËR SHTYP Raporti i progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë vlerëson progresin në fushën e konkurrencës
10.11.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
30.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli / Messer Hungarogaz Kft.- Air Liquide Hungary Ipari Gaztermelo Kft
29.10.2015 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR SHTYP: Mbi Vendimin nr. 374, datë 09.10.2015 të Komisionit të Konkurrencës
Mbi Vendimin nr. 374, datë 09.10.2015 të Komisionit të Konkurrencës për miratimin e Udhezimit “Për kushtet dhe detyrimet në rastet e përqëndrimeve”
28.10.2015 • lexo më tepër
Draft-Udhezim "Mbi kushtet dhe detyrimet ne rastet e përqendrimeve"
Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të Ligjit nr 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” (  i ndryshuar) , si dhe në zbatim të Rregullores “ Për zbatimin e procedurave të përqëndrimit të ndërmarrjeve”, miratuar me Vendimin nr.80, datë ...
29.09.2015 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër