English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Fjala në Kuvend e Kryetares
Fjala në Kuvend e Kryetares se Komisionit te Autoritetit te Konkurrences, Znj. Lindita Milo(Lati) mbi Raportin Vjetor 2015-2016
23.03.2016 • lexo më tepër
Mbi Ditën Kombëtare të Konkurrencës dhe zhvillimin e seminarit mbi procedurat e kontrollit të përqëndrimeve në rastin e Shqipërisë
Me rastin e Ditës Kombëtare të Konkurrencës Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me “Kalo Associates” zhvilloi sot një workshop me shoqatat e biznesit dhe firmat ligjore lidhur me procedurat e kontrollit të përqëndrimeve në rastin e Shqipërisë. 
04.03.2016 • lexo më tepër
Mbi rishikimin e dokumentit të Politikës Kombëtare të Konkurrencës
Njoftim për Shtyp Mbi rishikimin e dokumentit të Politikës Kombëtare të Konkurrencës
16.02.2016 • lexo më tepër
Njoftim paraprak përqendrimi
Rasti: Përftim kontrolli  i vetëm ekskluziv EHW Sh.p.k – Olinvest S.r.l
25.01.2016 • lexo më tepër
Mbi organizimin e workshop-it “Roli i gjyqësorit ne zbatimin e rregullave të konkurrencës”
Njoftim për shtyp Mbi organizimin e workshop-it “Roli i gjyqësorit ne zbatimin e rregullave të konkurrencës”
07.01.2016 • lexo më tepër
Raporti i progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë vlerëson progresin në fushën e konkurrencës
NJOFTIM PËR SHTYP Raporti i progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë vlerëson progresin në fushën e konkurrencës
10.11.2015 • lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Njoftim për shpallje fituesi
30.10.2015 • lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi
Rasti: Përftim Kontrolli / Messer Hungarogaz Kft.- Air Liquide Hungary Ipari Gaztermelo Kft
29.10.2015 • lexo më tepër
NJOFTIM PËR SHTYP: Mbi Vendimin nr. 374, datë 09.10.2015 të Komisionit të Konkurrencës
Mbi Vendimin nr. 374, datë 09.10.2015 të Komisionit të Konkurrencës për miratimin e Udhezimit “Për kushtet dhe detyrimet në rastet e përqëndrimeve”
28.10.2015 • lexo më tepër
Draft-Udhezim "Mbi kushtet dhe detyrimet ne rastet e përqendrimeve"
Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të Ligjit nr 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” (  i ndryshuar) , si dhe në zbatim të Rregullores “ Për zbatimin e procedurave të përqëndrimit të ndërmarrjeve”, miratuar me Vendimin nr.80, datë ...
29.09.2015 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër