Njoftime për shtyp
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe Ministrise se Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit.
Memorandum Mirekuptimi mes Autoritetit te Konkurrences dhe Entit Rregullator te Energjitikes.