English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Mbi abuzimin me pozitën dominuese të Amc sh.a dhe Vodafone sh.a
Mbi abuzimin me pozitën dominuese të “Albanian Mobile Communication sh.a. ” dhe “Vodafone Albania sh.a.” në Tregun e Telefonisë së LëvizshmeKomisioni i Konkurrencës shqyrtoi çështjen e abuzimit me pozitën dominuese të shoqërive Albania Mobile Communication sh.a dhe ...
09.11.2007 • lexo më tepër
Njoftim per miratimin e rregullores “Per funksionimin e AK”
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT TE KONKURRENCËS”Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 15 tetor 2007, shqyrtoi projekt rregulloren e funksionimit te Autoritetit te Konkurrencës....
15.10.2007 • lexo më tepër
Njoftim Për ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Bukës në Qarkun e Fierit
Për ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Bukës në Qarkun e FieritNë mbledhjen e datës 01 tetor 2007, Komisioni i Konkurrencës mori në shqyrtim Raportin e Grupit të Punës për përfundimin e procedurës së Hetimit Paraprak dhe rezultatet e inspektimeve të ...
01.10.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Betonit në Qarkun e Tiranës
Mbi ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Betonit në Qarkun e TiranësKomisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij të datës 24.09.2007, shqyrtoi Raportin e Grupit të Punës për përfundimin e procedurës së Hetimit Paraprak dhe rezultatet e inspektimeve të kryera, ...
24.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim per seance degjimore Vodafone sh.a
Mbi seancën dëgjimore me shoqërinë Vodafone Albania për raportin “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme”Pas përfundimit të raportit “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme” Komisioni i Konkurrencës i njohu ...
14.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per seance degjimore AMC
Mbi seancën dëgjimore me shoqërinë Albanian Mobile Communications për raportin “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme”Në përfundim të raportit “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme” dhe në zbatim ...
07.06.2007 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër