English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Mbi abuzimin me pozitën dominuese të Amc sh.a dhe Vodafone sh.a
Mbi abuzimin me pozitën dominuese të “Albanian Mobile Communication sh.a. ” dhe “Vodafone Albania sh.a.” në Tregun e Telefonisë së LëvizshmeKomisioni i Konkurrencës shqyrtoi çështjen e abuzimit me pozitën dominuese të shoqërive Albania Mobile Communication sh.a dhe ...
09.11.2007 • lexo më tepër
Njoftim per miratimin e rregullores “Per funksionimin e AK”
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT TE KONKURRENCËS”Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 15 tetor 2007, shqyrtoi projekt rregulloren e funksionimit te Autoritetit te Konkurrencës....
15.10.2007 • lexo më tepër
Njoftim Për ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Bukës në Qarkun e Fierit
Për ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Bukës në Qarkun e FieritNë mbledhjen e datës 01 tetor 2007, Komisioni i Konkurrencës mori në shqyrtim Raportin e Grupit të Punës për përfundimin e procedurës së Hetimit Paraprak dhe rezultatet e inspektimeve të ...
01.10.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Betonit në Qarkun e Tiranës
Mbi ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Betonit në Qarkun e TiranësKomisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij të datës 24.09.2007, shqyrtoi Raportin e Grupit të Punës për përfundimin e procedurës së Hetimit Paraprak dhe rezultatet e inspektimeve të kryera, ...
24.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim per seance degjimore Vodafone sh.a
Mbi seancën dëgjimore me shoqërinë Vodafone Albania për raportin “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme”Pas përfundimit të raportit “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme” Komisioni i Konkurrencës i njohu ...
14.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per seance degjimore AMC
Mbi seancën dëgjimore me shoqërinë Albanian Mobile Communications për raportin “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme”Në përfundim të raportit “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme” dhe në zbatim ...
07.06.2007 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër