English Shqip
 
 
Njoftime >> Njoftime për shtyp
Mbi abuzimin me pozitën dominuese të Amc sh.a dhe Vodafone sh.a
Mbi abuzimin me pozitën dominuese të “Albanian Mobile Communication sh.a. ” dhe “Vodafone Albania sh.a.” në Tregun e Telefonisë së LëvizshmeKomisioni i Konkurrencës shqyrtoi çështjen e abuzimit me pozitën dominuese të shoqërive Albania Mobile Communication sh.a dhe ...
09.11.2007 • lexo më tepër
Njoftim per miratimin e rregullores “Per funksionimin e AK”
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT TE KONKURRENCËS”Komisioni i Konkurrencës në mbledhjen e tij të datës 15 tetor 2007, shqyrtoi projekt rregulloren e funksionimit te Autoritetit te Konkurrencës....
15.10.2007 • lexo më tepër
Njoftim Për ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Bukës në Qarkun e Fierit
Për ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Bukës në Qarkun e FieritNë mbledhjen e datës 01 tetor 2007, Komisioni i Konkurrencës mori në shqyrtim Raportin e Grupit të Punës për përfundimin e procedurës së Hetimit Paraprak dhe rezultatet e inspektimeve të ...
01.10.2007 • lexo më tepër
Njoftim Mbi ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Betonit në Qarkun e Tiranës
Mbi ndalimin e Marrëveshjes në Tregun e Prodhimit të Betonit në Qarkun e TiranësKomisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij të datës 24.09.2007, shqyrtoi Raportin e Grupit të Punës për përfundimin e procedurës së Hetimit Paraprak dhe rezultatet e inspektimeve të kryera, ...
24.09.2007 • lexo më tepër
Njoftim per seance degjimore Vodafone sh.a
Mbi seancën dëgjimore me shoqërinë Vodafone Albania për raportin “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme”Pas përfundimit të raportit “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme” Komisioni i Konkurrencës i njohu ...
14.06.2007 • lexo më tepër
Njoftim per seance degjimore AMC
Mbi seancën dëgjimore me shoqërinë Albanian Mobile Communications për raportin “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme”Në përfundim të raportit “Mbi hetimin e thelluar në tregun e telefonisë së lëvizshme” dhe në zbatim ...
07.06.2007 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër