Udhëzime
Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale
Udhëzim  “Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale.”