English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Ligje
Ligji Nr. 9121, datë 28.7.2003 PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS- i përditësuar
Ligji Nr. 9121, datë 28.7.2003 "PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS"- i përditësuar

01.10.2013

File: Shkarko
 
 
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër