English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Rregullore
Rregullore ”Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës”

"Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës"[1][1] 32003R0001, Rregullore e Këshillit(EC) nr 1/2003 e datës 16 Dhjetor 2002 "Për zbatimin e rregullave të konkurrencës të përcaktuara në nenet 81 dhe 82 të Traktatit"(OJ L1, 04.01.2003, p 1-25)24.02.2011

File: Shkarko
 
 
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër