Udhëzime
Udhezim per vleresimin e marreveshjeve horizontale

Udhëzim

"Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale"