Udhëzime
Udhezim per perqendrimet johorizontale dhe konglomerate
PËR VLERËSIMIN E PËRQENDRIMEVE JO HORIZONTALE DHE
KONGLOMERATE