Rregullore
Për gjobat dhe lehtësimin prej tyre
Rregullore "Për gjobat dhe lehtësimin prej tyre."