English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Udhëzime dhe Formularë
Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve"
“Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve"
08.06.2016 • lexo më tepër
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
05.02.2016 • lexo më tepër
Formular - Aplikim për Lehtësim nga Gjobat
Këtu do të gjeni formularin për tu plotësuar nga palët për rastet e aplikimin për lehtësim nga gjobat ...
24.11.2015 • lexo më tepër
UDHËZIM : Për kushtet dhe detyrimet ne rastet e përqendrimeve
Për kushtet dhe detyrimet ne rastet e përqendrimeve
26.10.2015 • lexo më tepër
Udhëzim mbi poziten dominuese
“Mbi zbatueshmërinë e nenit 8 dhe 9 të Ligjit 9121 datë 23.07.2003 ‘Për Mbrojtjen e Konkurrencës’’1
18.02.2015 • lexo më tepër
Udhezim "Per vleresimin e marreveshjeve horizontale"
UDHEZIM  “Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale”
21.11.2013 • lexo më tepër
Udhezim mbi vleresimin e pasojave te legjislacionit mbi konkurrencen
Udhezim "Mbi vleresimin e pasojave te legjislacionit mbi konkurrencen"
25.10.2013 • lexo më tepër
Per kontrollin e perqendrimit te ndermarrjeve 2012
Udhëzim Per kontrollin e perqendrimit te ndermarrjeve 2012
20.08.2012 • lexo më tepër
Fatura per arketim
Ju lutem gjeni bashkengjitur faturen per arketim ne zbatim te Urdherit te Ministrit te Financave nr.19 date 120.05.2010, nr ...
20.09.2010 • lexo më tepër
Marreveshjet vertikale
UDHËZIM"MBI MARRËVESHJET VERTIKALE" 
10.06.2010 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër