English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Udhëzime dhe Formularë
Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve"
“Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve"
08.06.2016 • lexo më tepër
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
Programi i Lehtësimit nga Gjobat
05.02.2016 • lexo më tepër
Formular - Aplikim për Lehtësim nga Gjobat
Këtu do të gjeni formularin për tu plotësuar nga palët për rastet e aplikimin për lehtësim nga gjobat ...
24.11.2015 • lexo më tepër
UDHËZIM : Për kushtet dhe detyrimet ne rastet e përqendrimeve
Për kushtet dhe detyrimet ne rastet e përqendrimeve
26.10.2015 • lexo më tepër
Udhëzim mbi poziten dominuese
“Mbi zbatueshmërinë e nenit 8 dhe 9 të Ligjit 9121 datë 23.07.2003 ‘Për Mbrojtjen e Konkurrencës’’1
18.02.2015 • lexo më tepër
Udhezim "Per vleresimin e marreveshjeve horizontale"
UDHEZIM  “Për vlerësimin e marrëveshjeve horizontale”
21.11.2013 • lexo më tepër
Udhezim mbi vleresimin e pasojave te legjislacionit mbi konkurrencen
Udhezim "Mbi vleresimin e pasojave te legjislacionit mbi konkurrencen"
25.10.2013 • lexo më tepër
Per kontrollin e perqendrimit te ndermarrjeve 2012
Udhëzim Per kontrollin e perqendrimit te ndermarrjeve 2012
20.08.2012 • lexo më tepër
Fatura per arketim
Ju lutem gjeni bashkengjitur faturen per arketim ne zbatim te Urdherit te Ministrit te Financave nr.19 date 120.05.2010, nr ...
20.09.2010 • lexo më tepër
Marreveshjet vertikale
UDHËZIM"MBI MARRËVESHJET VERTIKALE" 
10.06.2010 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër