English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Rregullore
Rregullore "Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë AK"- e ndryshuar
"Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës"- e ndryshuar
10.01.2011 • lexo më tepër
Per disa shtesa dhe ndryshime ne Rregulloren e AK
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR FUNKSIONIMIN EAUTORITETIT TË KONKURRENCËS”
15.12.2009 • lexo më tepër
Rregullore "PËR MARRËVESHJET ME RËNDËSI TË VOGËL "
Per me teper informacion klikoni ne linkun me poshte:
11.09.2009 • lexo më tepër
Rregullore "PËR GJOBAT DHE LEHTËSIMIN PREJ TYRE"
Per me teper informacion klikoni ne linkun me poshte:
11.09.2009 • lexo më tepër
RREGULLORE E BRENDSHME PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN EFUNKSIONEVE PUBLIKE NË AUTORITETIN E KONKURRENCËS
03.07.2008 • lexo më tepër
Rregullore "PËR ZBATIMIN E PROCEDURAVE TË PËRQENDRIMIT TË NDERMARRJEVE"
05.06.2008 • lexo më tepër
Rregullore Për Caktimin e Shpenzimeve Për Ndjekjen e Proçedurave Pranë AK
Rregullorja "Për Caktimin e Shpenzimeve Për Ndjekjen e Proçedurave Pranë Autoritetit të Konkurrencës" miratohet me Vendim te Komisionit te Konkurrences. Per me teper informacion klikoni ne linkun me poshte:
22.11.2007 • lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër