English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Rregullore
Rregullore "Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë AK"- e ndryshuar
"Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës"- e ndryshuar
10.01.2011 • lexo më tepër
Per disa shtesa dhe ndryshime ne Rregulloren e AK
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR FUNKSIONIMIN EAUTORITETIT TË KONKURRENCËS”
15.12.2009 • lexo më tepër
Rregullore "PËR MARRËVESHJET ME RËNDËSI TË VOGËL "
Per me teper informacion klikoni ne linkun me poshte:
11.09.2009 • lexo më tepër
Rregullore "PËR GJOBAT DHE LEHTËSIMIN PREJ TYRE"
Per me teper informacion klikoni ne linkun me poshte:
11.09.2009 • lexo më tepër
RREGULLORE E BRENDSHME PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN EFUNKSIONEVE PUBLIKE NË AUTORITETIN E KONKURRENCËS
03.07.2008 • lexo më tepër
Rregullore "PËR ZBATIMIN E PROCEDURAVE TË PËRQENDRIMIT TË NDERMARRJEVE"
05.06.2008 • lexo më tepër
Rregullore Për Caktimin e Shpenzimeve Për Ndjekjen e Proçedurave Pranë AK
Rregullorja "Për Caktimin e Shpenzimeve Për Ndjekjen e Proçedurave Pranë Autoritetit të Konkurrencës" miratohet me Vendim te Komisionit te Konkurrences. Per me teper informacion klikoni ne linkun me poshte:
22.11.2007 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër