English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Rregullore
Rregullore “Mbi procedurat e angazhimeve”1
Rregullore "Mbi procedurat e angazhimeve"
02.11.2016 • lexo më tepër
RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE
RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE
02.02.2016 • lexo më tepër
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
03.11.2014 • lexo më tepër
RREGULLORE
Për zbatimin e nenit 6 të LPMK ndaj disa kategorive të marrëveshjeve vendimeve dhe praktikave në sektorin e sigurimeve
27.03.2013 • lexo më tepër
RREGULLORE, Kategorite e marreveshjeve vertikale
Për përjashtimin në bllok të kategorive e marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e mjeteve motorike
20.08.2012 • lexo më tepër
Rregullorja per perjashtimin ne bllok te kategorive te marrveshjeve vertikale dhe praktikave te bashkerenduara
"Rregullorja per perjashtimin ne bllok te kategorive te marrveshjeve vertikale dhe praktikave te bashkerenduara"
20.08.2012 • lexo më tepër
RREGULLORE “PËR MARRËVESHJET ME RËNDËSI TË VOGËL ”
"PËR MARRËVESHJET ME RËNDËSI TË VOGËL "   
08.11.2011 • lexo më tepër
Rregullore “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Specializimit ”
"Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Specializimit[1]"
26.05.2011 • lexo më tepër
“Për përjashtimin e kategorive të marrëveshjeve të Kërkimit dhe Zhvillimit”
"Për përjashtimin e kategorive të    marrëveshjeve  të Kërkimit dhe Zhvillimit"[1]
03.05.2011 • lexo më tepër
Rregullore ”Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës”
"Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës"[1]
24.02.2011 • lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër