English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Rregullore
Rregullore “Mbi procedurat e angazhimeve”1
Rregullore "Mbi procedurat e angazhimeve"
02.11.2016 • lexo më tepër
RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE
RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE
02.02.2016 • lexo më tepër
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
03.11.2014 • lexo më tepër
RREGULLORE
Për zbatimin e nenit 6 të LPMK ndaj disa kategorive të marrëveshjeve vendimeve dhe praktikave në sektorin e sigurimeve
27.03.2013 • lexo më tepër
RREGULLORE, Kategorite e marreveshjeve vertikale
Për përjashtimin në bllok të kategorive e marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e mjeteve motorike
20.08.2012 • lexo më tepër
Rregullorja per perjashtimin ne bllok te kategorive te marrveshjeve vertikale dhe praktikave te bashkerenduara
"Rregullorja per perjashtimin ne bllok te kategorive te marrveshjeve vertikale dhe praktikave te bashkerenduara"
20.08.2012 • lexo më tepër
RREGULLORE “PËR MARRËVESHJET ME RËNDËSI TË VOGËL ”
"PËR MARRËVESHJET ME RËNDËSI TË VOGËL "   
08.11.2011 • lexo më tepër
Rregullore “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Specializimit ”
"Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Specializimit[1]"
26.05.2011 • lexo më tepër
“Për përjashtimin e kategorive të marrëveshjeve të Kërkimit dhe Zhvillimit”
"Për përjashtimin e kategorive të    marrëveshjeve  të Kërkimit dhe Zhvillimit"[1]
03.05.2011 • lexo më tepër
Rregullore ”Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës”
"Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës"[1]
24.02.2011 • lexo më tepër
Të reja
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017.
lexo më tepër
Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë.
Fjala e Kryetares së AK-së në kuadër të prezantimit të raportit të veprimtarisë  së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave – Kuvendi Shqipërisë.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc.
Njoftim Paraprak Përqendrimi Rasti: Përftim Kontrolli: Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. 
lexo më tepër