English Shqip
 
 
Kuadri Ligjor >> Rregullore
Rregullore “Mbi procedurat e angazhimeve”1
Rregullore "Mbi procedurat e angazhimeve"
02.11.2016 • lexo më tepër
RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE
RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE
02.02.2016 • lexo më tepër
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
Rregullore “Për kategoritë e marrëveshjeve, vendimeve dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e transportit detar të mallrave ”
03.11.2014 • lexo më tepër
RREGULLORE
Për zbatimin e nenit 6 të LPMK ndaj disa kategorive të marrëveshjeve vendimeve dhe praktikave në sektorin e sigurimeve
27.03.2013 • lexo më tepër
RREGULLORE, Kategorite e marreveshjeve vertikale
Për përjashtimin në bllok të kategorive e marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara në sektorin e mjeteve motorike
20.08.2012 • lexo më tepër
Rregullorja per perjashtimin ne bllok te kategorive te marrveshjeve vertikale dhe praktikave te bashkerenduara
"Rregullorja per perjashtimin ne bllok te kategorive te marrveshjeve vertikale dhe praktikave te bashkerenduara"
20.08.2012 • lexo më tepër
RREGULLORE “PËR MARRËVESHJET ME RËNDËSI TË VOGËL ”
"PËR MARRËVESHJET ME RËNDËSI TË VOGËL "   
08.11.2011 • lexo më tepër
Rregullore “Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Specializimit ”
"Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Specializimit[1]"
26.05.2011 • lexo më tepër
“Për përjashtimin e kategorive të marrëveshjeve të Kërkimit dhe Zhvillimit”
"Për përjashtimin e kategorive të    marrëveshjeve  të Kërkimit dhe Zhvillimit"[1]
03.05.2011 • lexo më tepër
Rregullore ”Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës”
"Për procedurat hetimore të Autoritetit të Konkurrencës"[1]
24.02.2011 • lexo më tepër
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër