Të reja
Newsletter COVID-19
Krijimi i një sipërmarrje të përbashkët me funksione të plota (Joint Venture) nga Dr.Ing. H.c.F.Porsche Aktiengesellschaft, MHP Management und IT Beratung GmBh dhe Mynih Ruckversicherungs-Gesellschaft
Transaksioni i blerjes së 5% të aksioneve në shoqërinë Regjistri Shqiptar i Titujve Alreg SHA nga Banka Credins SHA
Komisioni i Konkurrencës, nëpërmjet vendimit nr. 685, datë 18.03.2020, vendosi: 1. Marrjen e masës së përkohshme si vijon: a. Ndalimin e sjelljes së ndërmarrjeve që veprojnë në rrjetin e tregtimit me shumicë dhe ...
Vendim nr. 685, datë 18.03.2020 i Komisionit të Konkurrencës “Për marrjen e masës së përkohshme për vendosjen e konkurrencës në tregun e shitjes me shumicë dhe me pakicë të materialeve paramjekësore”
Vendim nr. 684, datë 18.03.2020 i Komisionit të Konkurrencës “Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e shitjes me shumicë dhe me pakicë të materialeve paramjekësore”
Për marrjen e masës së përkohshme për vendosjen e konkurrencës në tregun e shitjes me shumicë dhe me pakicë të materialeve paramjeksore
Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e shitjes me shumicë dhe me pakicë të materialeve paramjeksore
Mbi miratimin e Udhëzuesit “Mbi konkurrencën në tregjet e rrjeteve dhe shërbimeve për komunikimet elektronike”
Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se, duke marrë shkasë nga situata e krijuar prej virusit COVID-19, si dhe në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes së këtij virusi, njofton se: Do të pranojë ankesa dhe dokumentacione nga subjekte të ligjit ...
Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se, duke marrë shkas nga situata e krijuar si pasojë e virusit COVID-19, mbledhjet e Komisionit të Konkurrencës me seancat dëgjimore të planifikuara gjatë periudhës 17 mars - 31 mars do të shtyhen për në muajin prill.
Autoriteti i Konkurrencës kërkon bashkëpunimin e konsumatorëve dhe të subjekteve nëpërmjet denoncimit të rasteve të vendosjes së çmimeve abuzive ndaj produkteve farmaceutike dhe parafarmaceutike: ilaçe, suplemente, xhel dezinfektues dhe maska mbrojtëse. Nëse dispononi ...
Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se, duke marrë shkas nga situata e krijuar si pasojë e virusit COVID19, mbledhjet e Komisionit të Konkurrencës dhe seancat dëgjimore të planifikuara gjatë periudhës 15 mars - 31 mars do të shtyhen për në muajin prill.
Raporti Vjetor 2019 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2020 Përmbledhje Ekzekutive